”Regeringens ansvar.” Det är regeringen som bär ansvar för att en grundlig utvärdering av den svenska vargstammen inte har gjorts. Det säger moderate riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson.

”Regeringens ansvar.” Det är regeringen som bär ansvar för att en grundlig utvärdering av den svenska vargstammen inte har gjorts. Det säger moderate riksdagsmannen Bengt-Anders Johansson.

Utebliven analys om vargeffekter

Sverige följer inte riksdagsbeslutet.
När landet har 200 vargar ska en grundlig utvärdering av vargförekomstens effekter göras, beslöt riksdagen 2001.
Det målet, 200 vargar, nåddes hösten 2008. Men ännu, snart fyra år senare, har denna grundliga utvärdering inte gjorts.

Rovdjursutredaren och förre generaldirektören på Naturvårdsverket Lars-Erik Liljelund hade direktiv att leverera en rapport om de socioekonomiska effekterna av Sveriges vargar, men Liljelund fullföljde aldrig sitt uppdrag.
Hur ställer sig enskilda riksdagsmän till det faktum att Sveriges högsta beslutande instans, riksdagen, fattar beslut som inte efterlevs?
Moderate talesmannen i jaktfrågor, Bengt-Anders Johansson, hoppas nu att den i höstas tillsatta Vargkommittén ska komma med en analys.

Hör webbradiointervjun med Bengt-Anders Johansson här