Utfodring av vilt ska kunna stoppas

Länsstyrelserna ska kunna förbjuda utfodring av vilda djur. Det är innebörden i ett förslag som regeringen lägger till Riksdagen nästa vecka.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht skriver i ett pressmeddelande att för mycket foder kan bidra till växande viltpopulationer. Utfodring på olämpliga platser kan också orsaka att närliggande jordbruk drabbas av viltskador, menar ministern. 

Vill minska viltskador
– Vi kan med detta tillägg i jaktlagen reglera omfattningen av de skador som viltet orsakar på jordbruket och skogsbruket och begränsa antalet trafikolyckor där vilt är inblandat, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i pressmeddelandet.
Förslaget är att länsstyrelserna ska kunna sätta villkor, till och med förbjuda, utfodring av vilda djur. I propositionen till Riksdagen föreslås att ändringen införs från och med 1 december 2016.