Beredskapen mot svinpestutbrott i Sverige höjs. Bland annat ska det prövas om vildsvinen kan utrotas i ett område på Södertörn, söder om Stockholm.
Foto: Birger Lallo Beredskapen mot svinpestutbrott i Sverige höjs. Bland annat ska det prövas om vildsvinen kan utrotas i ett område på Södertörn, söder om Stockholm.

Utrotning av vildsvin testas i Sverige

Är det möjligt att inom ett visst geografiskt område utrota vildsvin? Det ska svenska jägare testa på Södertörn, söder om Stockholm.

Det berättar Daniel Ligné från Svenska Jägareförbundet i ett inslag i ATL TV.
Jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med flera aktörer har fått pengar att utföra ett utrotningstest. Det område som utvalts är Södertörn, söder om Stockholm. Men när och hur omfattande utrotningsförsöket blir uppger ännu inte Daniel Ligné.

Vildsvin sprider svinpest
Orsaken till att vildsvinen ska utrotas är den afrikanska svinpesten. Rädslan är att smittade vildsvin kan överföra sjukdomen till tamsvin. Det skulle få stora ekonomiska konsekvenser i flera länder.
Jägareförbundets företrädare är övertygad om att frågan är när den för vild- och tamsvin ödeläggande sjukdomen kommer – inte om.
Jägareförbundet har fått kunskap om bekämpning av den afrikanska svinpesten genom att bland annat bistå drabbade länder i Baltikum och Östeuropa. 

Beredskapen höjs
Allt fler europeiska länder höjer nu beredskapen mot den afrikanska svinpesten. Häromdagen gick till exempel den brittiska regeringen ut i en affischkampanj för att erinra allmänheten om att det är förbjudet att utfodra svin med matavfall.
Det är heller inte tillåtet att slänga matrester i naturen i länder med vildsvinspopulationer.
Pestsmittat svinkött från Östeuropa ses som en betydande risk för att den afrikanska svinpesten sprids västerut.