Miljö- och jordbruksutskottet tycker att regeringen ska genomföra tidigare gjorda tillkännagivanden kring jakt och viltvård, som exempelvis en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning. (Arkivbild)
Foto: Steve Oehlenschlager / Shutterstock.com Miljö- och jordbruksutskottet tycker att regeringen ska genomföra tidigare gjorda tillkännagivanden kring jakt och viltvård, som exempelvis en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning. (Arkivbild)

Utskott vill ha ny viltmyndighet

För drygt ett år sedan fick regeringen i uppdrag av riksdagen att utreda frågan om en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning, men saken har legat i träda. Nu anser miljö- och jordbruksutskottet att regeringen snarast bör genomföra de tillkännagivanden som riksdagen beslutat i frågan.

I februari förra året lades den så kallade Jaktlagsutredningen ned och arbetet med utredningen var inte klar.
I mars gjorde riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att en del frågor som fanns med i Jaktlagsutredningen bör fortsätta att utredas.
Frågorna var:
• Samernas rätt att jaga – den så kallade dubbla jakträtten.
• Rätt till jakt efter småvilt på vissa områden i Jämtlands län samt Västerbottens och Norrbottens län – den så kallade fjälljakten.
• Jakt på allmänt vatten.
• Jakt i Sveriges ekonomiska zon.
• Förvaltning av säl.
• Jakt på kronhjort.
• Regelförenklingar i fråga om viltvårdsområden.
• Allmän regelförenkling.
Samtidigt gjordes ett tillkännagivande om att regeringen bör upprätta en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning.
Sedan dess har inget hänt i frågorna.

Utskott föreslår att tillkännagivanden genomförs
Nu anser miljö- och jordbruksutskottet att ovanstående frågor är viktiga och bör utredas. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen uppdraget att snarast genomföra de tidigare gjorda tillkännagivandena. De bör vara utredda senast under 2016, skriver riksdagen på sin hemsida.
Regeringspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget. De hävdar att regeringen redan arbetar med frågorna och gett Naturvårdsverket vissa uppdrag.
De tre partierna påpekar dessutom att regeringen redan arbetar med frågorna och att regeringen tagit fram ett förslag till ändring av rennäringsförordningen. De menar också att det behövs en ny analys kring frågan om en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning.