Justitieutskottet gör tummen ned för regeringens förslag att bland annat införa tillståndskrav för att få ha löstagbara tioskottsmagasin till centralantända halvautomatiska studsare. Det är fjärde gången regeringen går på pumpen med ny vapenlagstiftning.
Foto: Shutterstock Justitieutskottet gör tummen ned för regeringens förslag att bland annat införa tillståndskrav för att få ha löstagbara tioskottsmagasin till centralantända halvautomatiska studsare. Det är fjärde gången regeringen går på pumpen med ny vapenlagstiftning.

Utskottsnej till reglering av magasin

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag. Bland annat anser utskottet att regeringens förslag går längre än vad som egentligen krävs enligt direktivet.

Det handlar främst om att ha tillståndskrav för vissa löstagbara magasin till halvautomatiska kulvapen som det blev tummen ned från riksdagens justitieutskott.
Till exempel när det gäller centralantända halvautomatiska studsare vill regeringen att gränsen för tillståndskrav sätts vid löstagbara magasin för tio patroner.
Utskottet befarar att reglerna kan bidra till att försvåra för lagliga vapeninnehavare, som jägare och sportskyttar, utan att komma till rätta med den illegala vapenhanteringen.

Uppmaning att slopa femårslicenserna
Utöver att föreslå nej till regeringens förslag vill utskottet även att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden till regeringen:
• Direktivet ska införas på en faktisk miniminivå.
• Tidsbegränsade licenser bör avskaffas. Det handlar om femårslicenserna för enhandsvapen och helautomatiska vapen. I tillkännagivandet uppmanas regeringen att under 2021 återkomma med ett förslag om att avskaffa de tidsbegränsade licenserna.
S och MP reserverar sig mot att utskottet föreslår nej till förslaget.
S, V, L och MP reserverar sig i sin tur mot förslaget till tillkännagivande att avskaffa tidsbegränsningen för licenser för helautomatiska vapen och handeldvapen. De fyra partierna pekar på att dessa typer av vapen har bedömts som speciellt stöldbegärliga och farliga och tycker därför att det är befogat med en kontinuerlig kontroll av just de licenserna.

Fjärde försöket som stoppas i riksdagen
Det här är det fjärde försöket från regeringen att reglera magasin som stött på patrull.
Den 27 januari behandlar riksdagen hur EU:s vapendirektiv ska tillämpas i svensk vapenlagstiftning. Debatten sänds via webb-tv.
När det gäller tillkännagivanden brukar regeringen inte verkställa uppmaningarna. Hittills har regeringen struntat i sammanlagt 16 tillkännagivanden om vapenfrågor, där en majoritet i riksdagen bestämt att uppmana regeringen att verkställa olika ändringar som gör det lättare för jägare och skyttar.