Under 2010-2011 fälldes 57 300 vildsvin i Sverige enligt preliminära beräkningar från Jägareförbundet. Under förra året fick försäkringsbolaget Agria in uppgifter på att 93 hundar skadats av vildsvin. Den siffran används nu som slagträ i vargdebatten.
Foto: Shutterstock.com Under 2010-2011 fälldes 57 300 vildsvin i Sverige enligt preliminära beräkningar från Jägareförbundet. Under förra året fick försäkringsbolaget Agria in uppgifter på att 93 hundar skadats av vildsvin. Den siffran används nu som slagträ i vargdebatten.

Vad är farligt för hunden?

– Det är inte risken att bli vådaskjuten eller tagen av rovdjur som är den största fara för våra jakthundar utan trafiken och dålig grundkondition. Det skriver Agria på sin hemsida där man talat med veterinär Lena Bjurström. Att läsa statistik är inte enkel men trots det förekommer det en mängd mer eller mindre halsbrytande slutsatser där skribenter tagit avstamp i statistik från Agria.

På debattsidor, bloggar och från ”tyckare” i kvällstidningarna framförs de mest häpnadsväckande slutsatser.
Den ojämförligaste största döds- eller skadeorsaken för hundar är i trafiken. Mellan 800- och 900 hundar skadas eller dödas årligen i trafikolyckor. Men hur stor andel av dessa som är jakthundar är det ingen som vet.
– Ibland vill man att vi ska plocka ut och redovisa jakthundsraserna för sig men det blir också en felaktig bild. Hur ska vi exempelvis redovisa raser som labrador eller tax som både används som jakthund och sällskapshund, säger Cina Seidefors, kommunikationsansvartig på Agria.

Vildsvinen skadar hundar
Efter trafikolyckor (bil och tåg) kommer vildsvin som den näst vanligaste anledningen till att jakthundar skadas. Det är också en grupp som kommer att öka allt mer i takt med att vildsvinsstammen ökar.
– Beträffande vildsvinsskador vet vi att det finns ett stort mörkertal, säger Cina Seidefors.
Som nummer tre på listan över faror som lurar på våra jakthundar kommer rubriken ”Dödad av vilda djur”.
– Det kan vara allt möjligt som ryms under den rubriken men troligtvis inte rovdjur. Det kan vara hundar som sparkats av älg eller grythundar som slagit med räv eller grävling, säger Cina Seidefors.

Rovdjur på fjärde plats
Först på fjärde plats kommer hundar som dödats eller skadats av rovdjur med 20 stycken.
Hur kan det då komma sig att det inte är fler?
Det enkla svaret är vädret.
Förra året kom snön tidigt i hela landet vilket gjorde att jaktsäsongen på de flesta håll blev mycket kort. Det innebar i sin tur att den tid hundarna exponerades mot rovdjuren blev ovanligt kortvarig.
Året innan, alltså 2009, hade 23 hundar dödats eller skadats av varg, sex av lo och sex av björn.

Vågar inte släppa i vargmarker
Men den viktigaste orsaken till att inte fler hundar dödats av varg är att jägarna inte längre vågar släppa hundarna där det finns varg. Om vargangreppen minskar så beror det alltså inte på att vargen blivit ”snällare” utan på människan pressats tillbaka av vargen.
2010-2011 fälldes 57 300 vildsvin i Sverige enligt preliminära beräkningar.
Om det skulle finnas en vargstam på tusentals individer i Sverige skulle naturligtvis statistiken se helt annorlunda ut. Vargar är mycket mer benägna att angripa hundar än vad vildsvin är.

Agrias siffror på hundar som har skadats eller dödats under 2010:
Skottskada: 15.
Dödad/skadad av tåg: 51.
Dödad/skadad av andra trafikolyckor under jakten: okänt antal.
Dödad/skadad av rovdjur: 20.
Dödad/skadad av vildsvin (stort mörkertal): 93.
Dödad/skadad av vilda djur: 55.