FOTO: KRISTINA WIRÉN Emma Olsson, utbildningskoordinator på Jägarnas Riksförbund, JRF.

Hallå där, Emma Olsson!

Vad betyder lodjursjakten för dig?

I morgon inleds årets licensjakt på lodjur med den största tilldelningen på tio år. JRF:s Emma Olsson ser fram mot premiären i hemmaskogarna i Kalmartrakten.

Tilldelning 2023

Län                        Antal

Dalarna                17

Gävleborg            30

Jämtland              21

Jönköping            17

Kalmar                   32

Kronoberg             9

Uppsala                  4

Värmland              10

Västerbotten         4

Västernorrland     12

Västmanland         7

Västra Götaland    8

Örebro                      2

Östergötland         28

201 lodjur får fällas under årets licensjakt som pågår som längst till den 15 april i norra rovdjursområdet och till den 31 mars i södra och mellersta områdena.

Emma Olsson, utbildningskoordinator på Jägarnas Riksförbund, JRF, är en ytterst aktiv vildsvinsjägare, men i morgon är det lodjur som gäller för Emma med hundar.

Vad ska man särskilt tänka på?

– Man måste skapa de rätta förutsättningarna för en lyckad jakt. Lodjuren rör sig ju över stora områden och är ännu mer rörliga nu när de löper. Det krävs samverkan mellan flera markägare för att hitta dem och komma rätt.

– Bra hundar är naturligtvis viktigt, men vi måste också vara ödmjuka inför att hundarna inte är felfria. Det finns så vitt jag vet inga helt rena lodjurshundar. I dag finns det många olika stövare och även om de jagar lodjur jagar de primärt annat vilt eftersom jakt- och träningstiden för lodjur är så kort. Även spetsarna jagar ju annat vilt. Det gör att ansvaret ligger på hundföraren. Det är upp till oss att vara ärliga och se både hundarnas, tillfällets och våra egna begränsningar och inte släppa hundar som jagar annat vilt på frisök.

Hur jobbar du med dina egna hundar?

– För egen del förväntar jag mig inte att hundarna ska reda ut ett gammalt spår från ensamt lodjur och samtidigt ignorera eventuella vildsvin som kommer i vägen. Jag har inkallning på mina hundar, om de tar fel vilt kan jag kalla in och koppla. De hundar som jag använder till lodjur används framför allt till vildsvin övrig tid.

– Även om jag vet att mina hundar också jagar lodjur finns det andra hundar jag hellre tar in vid vissa tillfällen, till exempel nu när det är barmark. Då krävs det ganska färska uppslag för att jag ska känna mig trygg att släppa. Det är förutsättningarna som mina hundar har, men detta varierar givetvis mellan olika hundar. Tack vara Kalmar läns höga antal lodjur har vi i dagsläget ganska många duktiga hundar att använda vid lodjursjakt. Jag ser fram mot att vi kan hjälpas åt med att lyckas med årets jakt.