Panelen med representanter för olika organisationer och företrädare för olika parter som berörs av rovdjurspolitiken.
Panelen med representanter för olika organisationer och företrädare för olika parter som berörs av rovdjurspolitiken.

Välbesökt rovdjursdebatt i Edsbyn

Den 4 oktober arrangerade JRF-avdelningen i Edsbyn en rovdjursdebatt som i stort sett fyllde Folkets hus med åhörare.

Syftet var att ha en lokal debatt. Därför bestod halva panelen av lokala politiker.

I övrigt fanns bland andra jägare och representanter för näringslivet på podiet.

Göte Rösth från JRF-avdelningen hälsade välkommen till debatten, som fick bränsle av de vargattacker som inträffat på sensommaren.

Socialdemokraternas Hans Gradin var den som fick försvara riksdagens rovdjursmål även om han höll med att rovdjursstammarna lokalt kan ge problem när det blir en sned fördelning av rovdjurstrycket.

Centerpartiets Björn Mårtensson poängterade att rovdjurspolitiken måste förankras lokalt.

Folkpartisten Ingemar Ehn och kristdemokraten Tord Berbres ansåg att det inte går att satsa miljoner inom kommunen på ett öppet landskap och samtidigt ha rovdjur.

Jägarnas Riksförbunds lokale ordförande John Ondahl trodde att Junilistan kan bli ett bra alternativ i riksdagsvalet för de väljare som vill ha en vettigare rovdjurspolitik.

Edsbyverkens VD, Josef Höbenreich, som också sitter med i Jägarnas Riksförbunds lokala styrelse, poängterade jaktens värde.

– Vi har inte mycket annat än vår natur att locka människor med att flytta hit. Då måste de också kunna våga gå ut i skogen, kommenterade han.