Vapenägare bör kollas vart femte år

Distriktläkaren Nino Bracin i Umeå vill att alla vapeninnehavare ska hälsoundersökas regelbundet. Han motionerade om detta vid distriktläkarföreningens årsmöte, som emellertid avslog motionen.

– Jag vill väcka diskussion. I dag kan vem som helst få vapenlicens utan läkarbedömning, säger Nino Bracin till Västerbottens Folkblad.
Han tror att det bara är en tidsfråga innan det sker sker ett massmord även i Sverige.
– Det händer olyckor, bland annat i Hemavan i vintras då en äldre man sköt mot ungdomar. Vi vet att många ungdomar mår psykiskt dåligt, att det sker väpnade rån och att det vanligaste sättet att ta livet av sig är med vapen. Vi får inte blunda för fakta som finns, säger han.

Undersökning vart femte år
Nino anser att det inte räcker med en läkarundersökning, utan att den bör göras vart femte eller vart tionde år. Han pekar på att äldre människor får sämre syn, balans och hörsel, de kan drabbas av demens eller stroke.
Vid distriktsläkarföreningens möte avslogs dock Ninos motion med hänvisning till att det inte är distriktsläkarnas sak att driva frågan.