Foto: JRF JRF: s riksviltvårdskonsulent, Jens Gustafsson, tycker att det är bra att svenska jägare inte kommer att påverkas av implementeringen av EU:s vapendirektiv. Samtidigt betraktar han regleringen som meningslös.

Vapendirektivet: JRF:s remissvar inskickat

Jägarnas Riksförbund, JRF, lämnade tidigare i veckan in sitt remissförslag angående införandet av EU:s vapendirektiv. Handlingen har tagits fram i samarbete med Skyttesveriges övriga organisationer.

Arbetet med att införa EU:s vapendirektiv hamnade i långbänk då den förra regeringen försökte få igenom ett förslag som gick längre än vad som krävdes enligt direktivet. Förslaget stoppades också av riksdagen, varpå EU-domstolen hotade Sverige med dryga böter.

Strävar mot

Inledningsvis i remissen understryks att man strävar mot ”en minimiimplementering av direktivet för att säkerställa att Sveriges laglydiga vapenägare inte påläggs onödiga begränsningar”.

JRF har också inriktat arbetet mot sådant som har direkt bäring på vapen som använts vid jakt och jaktskytte. Vad gäller andra typer av vapen och situationer hänvisar förbundet till svar som har lämnats av andra expertorganisationer.

Arbetet i mål

Riksviltvårdskonsulent Jens Gustafsson, som tillsammans med JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson har tagit fram remissvaret, är nöjd med att implementeringen inte kommer att påverka jägarna. Samtidigt menar han att vapendirektivet är missriktat.

– Det här kommer inte att påverka jägarna alls, det har vi också jobbat för och det är bra. Nu är arbetet i mål och vi hävdar att hela regleringen är meningslös, kommenterar Jens Gustafsson.