Foto: Håkan Bennetoft Enligt betänkandet kan det bli tillåtet i framtiden med en vapengarderob på sex plus två vapen som grundförutsättning.

Vapenutredningen klar och överlämnad till regeringen

Betänkandet med anledning av vapenutredningen har nu överlämnats till regeringen. Förhoppningen var enklare regler, men JRF:s Jens Gustafsson tycker inte att man har nått målen: ”Vi är mycket besvikna, lättnaderna är inte tillräckliga.”

Det var i maj 2022 som regeringen beslutade att en särskild utredare skulle göra en generell översyn av vapenlagstiftningen. I direktiven betonades särskilt att regelverket skulle förenklas för legala vapenägare, som jägare och sportskyttar.

Särskild utredare

Först utsågs före detta rikspolischefen Stefan Strömberg till särskild utredare. Efter att han entledigades i juli 2022 efterträddes han i tur och ordning av ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Gunnel Lindberg, och därefter av hovrättslagmannen Niklas Wågnert.

– Det är viktigt att lagstiftningen inte ställer upp onödiga hinder för legala vapenägare såsom jägare och sportskyttar. Samtidigt måste reglerna vara utformade så att de motverkar förekomsten av illegala vapen och att vapen används till brott. Vi har nu tagit emot ett gediget underlag som kommer att skickas på remiss, och jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

”1 300 sidor lång”

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund har hunnit ögna igenom vapenutredningen då Jakt & Jägare når honom.

– Utredningen är 1 300 sidor lång, jag har inte hunnit sätta mig in i detaljer. Jag har fokuserat på det som är viktigast för våra medlemmar och jägarkåren i stort, säger han och påpekar att förhoppningarna om en kraftigt utvidgad vapengarderob inte uppfylldes.

– Den utökas till sex plus två vapen, vilket ju är ett minimum enligt direktivet. Vi tycker inte att det räcker, det är för dåligt.

Hur sammanfattar du resultatet av utredningen?

– Jag tycker inte att man går direktivens intentioner till mötes. Lättnaderna är inte tillräckliga och riskerar att krångla till det ännu mer för jägare och andra vapeninnehavare. Vi är helt enkelt mycket besvikna och kommer naturligtvis att analysera frågan på djupet och lämna ett fullödigt remissvar.