Varg finns numera på allt flera håll i Europa.
Foto: Jeff McGraw / Shutterstock.com Varg finns numera på allt flera håll i Europa.

Varg på bred front i Europa

Under 1800-talet utrotades nästan vargen i Europa eftersom de jagades av jägare som fick betalt. Nu har vargen återetablerat sig på flera europeiska platser där den inte setts på över hundra år.

Sedan 1970 har antalet vargar fyrdubblats i Europa och det beräknas finnas ungefär 25 000 vargar i dag. Vargobservationer har gjorts nära stora städer som Berlin, Rom och Aten. Vargen brer ut sig över Frankrike, Tyskland, Polen, Skandinavien, Italien, Spanien, Belgien och Danmark.
I den tyska delstaten Brandenburg räknar man med att det finns ungefär 160 vargar fördelade på 17 revir. 

Öde landsbygd ger utrymme
Teorier om att de svaga ekonomierna i Grekland, Spanien och Portugal gör det lättare för vargar att återetablera sig.
– Folk har flyttat bort från landsbygden och gör det möjligt för vargen att återta övergivna områden. Det ekonomiska läget har gjort att lantbrukare inte har samma möjligheter att skydda sina tamdjur. En starkare ekonomi betyder mera pengar till skydd. Sämre omständigheter gör att vi ser att folk flyttar från landet till staden och att antalet vargar ökar, säger Luis Suárez, Världsnaturfonden i Madrid, till tidningen The Guardian.

De flesta länder betalar ersättningar
Vargen är en skyddad art och i de flesta europeiska länder ersätts tamdjursägare för skador som orsakas av varg. Tjuvskytte och förgiftning av vargar förekommer. Vargarnas bästa vänner kan numera vara de turister som lockas till platser där vargarna tillåts leva, som Guadarrama i Spanien.

Ökad vargturism ger pengar
Antalet besökare i Guadarrama och andra platser där vargarna återetablerat sig ökar snabbt, och myndigheter tar tillvara på chansen att ses som miljövänner när de investerar i blygsamma skyddsåtgärder för vargen.
– Återetableringen i Guadarrama är en bra sak, men för tamdjursägare innebär det problem. Vi är villiga att betala ut ersättningar. Vi måste inse att inställningen til varg förändras. Förut var de ett allvarligt problem, men nu är folk mer sympatiska. Det är inte en demon, det är bara ett djur. Vi måste lära oss att leva tillsammans, säger Federico Ramos, miljösekreterare i Spanien, till The Guardian.