Varg är det fredade rovdjur som dödar och skadar flest tamdjur och hundar, men det är lodjur som utför flest angrepp.
Foto: Shutterstock Varg är det fredade rovdjur som dödar och skadar flest tamdjur och hundar, men det är lodjur som utför flest angrepp.

Vargangreppen ökade kraftigt under 2019

19 hundar, 150 får, 50 nötdjur och en häst angreps av varg i Sverige under 2019. Det visar Viltskadecenters statistik som är baserad på besiktningar och beslut från länsstyrelserna.

Av de angripna djuren dog 12 hundar, 125 får, 1 nötdjur och 1 häst. 19 får och 44 nötdjur saknas och 7 hundar, 6 får och 8 nötdjur skadades i samband med vargangrepp.
Vad gäller tamdjuren handlar det om totalt 39 vargangrepp. Det är mer än en fördubbling jämfört med antalet vargangrepp på tamdjur 2018, som var 18. Fram till dess hade vargangreppen på tamdjur blivit stadigt färre sedan 2013 års toppnotering på hela 88 vargangrepp.

Stora variationer
Även antalet vargangripna hundar 2019, alltså 19, är en kraftig ökning jämfört med 2018, då 8 hundar blev vargangripna. Men 8 var ovanligt få. I snitt brukar det vara runt 30 hundar som dödas eller skadas av varg per år.
Variationerna kan bero på flera faktorer som påverkar antalet jaktdagar med hund, bland annat väder och snödjup under jaktsäsongen. Dessutom visade förra vinterns inventering att antalet vargar i Sverige har ökat.

Flest angrepp av lodjur
Men varg är inte det enda fredade rovdjuret som angriper tamdjur och hundar. Flest angrepp 2019 stod lodjuren för. Vid 59 tillfällen dödade eller skadade lodjur 89 får och 11 getter. Dessutom skadade lodjur 16 hundar under året.
Björn utförde 6 angrepp på får och dödade 1 hund. Järv skadade 2 hundar och kungsörn dödade 1 och skadade 1 hund.

Ersättningar och bidrag
Under 2019 betalades ersättning för hundar angripna av fredade rovdjur med 296 000 kronor och bidrag till förebyggande åtgärder med sammanlagt 202 000 kronor. Inget av de totalt 40 rovdjursangreppen på hundar utfördes under jakt på rovdjuret i fråga.
För att förhindra rovdjursangrepp på tamdjur betalade länsstyrelserna under 2019 ut bidrag om totalt 8,8 miljoner kronor. Och den sammanlagda ersättningen beviljad av länsstyrelserna för skador orsakade av fredade rovdjur på tamdjur 2019 uppgick till 1,1 miljoner kronor.