”Vargarna ska bort härifrån direkt”

Skyddsjakt eller flytt. Det är enda alternativen som chefen för Korju sameby, Tomas Petäjävaara, ser för de båda vargarna som upptäckts i Övertorneå. En av vargarna är en genetiskt värdefull invandrare.

– De ska bort härifrån direkt. Vi har 1 000 renar i området och de ska vi inte ge till vargarna, säger Tomas Petäjävaara.

Det har funnits indikation på varg i trakterna ända sedan midsommar.

– Då var det en som gick till Minuten och tog ut pengar. Sedan gick den till Konsum och köpte mat innan gick över bron till Finland, säger Tomas Petäjävaara skämsamt.

Sedan blir han allvarlig:

– Det har varit många vargobservationer. En vecka under hösten var det 10-15 personer som såg varg här. Vi kan inte se hur många renar de dödat eftersom det kommit så mycket snö. Spåren försvinner i snön, säger Petäjävaara.

Revir som delas med Finland?
Hans uppfattning är att de båda vargarna vandrar fram och tillbaka över landsgränsen till Finland. Det kan alltså röra sig om ett revir som delas av Sverige och Finland.

– I Finland skjuts de direkt. Det får inte finnas varg i renskötselområdet, säger Tomas Petäjävaara.

En av vargarna som nu revirmarkerar härstammar från Finland-Ryssland. Men om det är hannen eller tiken som är invandrare visar inte de DNA-prover som man tagit på avföring efter dem.

Löpoblod skickat på analys
– Tiken löper och man har skickat in löpblod för analys. Vi hoppas att det kan ge svar på om det är hannen eller tiken som är invandrare, säger Helene Lindahl vid Naturvårdsverket.

Korju sameby har lämnat in en skyddsjaktsansökan. Nu ska Naturvårdsverket utreda om det finns andra lämpliga alternativ. Man måste bedöma om det finns risk för allvarliga skador på rennäringen och hur en eventuell skyddsjakt påverkar gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen.

– Skyddsjakt är ett alternativ. Ett annat alternativ är att vi diskuterar med samebyn om det går att göra några åtgärder som förhindrar skador. Länsstyrelsen diskuterar med samebyn just nu och försöker skapa oss en bild av vilket läget är, säger Helene Lindahl.

”Då får vi lägga ned”
Men chefen för Korju sameby, Tomas Petäjävaara, utesluter en lösning där vargarna går bli kvar i området.

– Det går inte att ha varg bland renarna, då får vi lägga ned verksamheten. Vargarna ska härifrån direkt, säger Petäjävaara.

En flytt av båda vargarna är ett ytterligare alternativ som Naturvårdsverket överväger.

– Spontant skulle jag säga att vi i sådana fall flyttar båda vargarna, eftersom de är ett par. Men vi har inte kommit så långt att vi överhuvudtaget bestämt om de ska flyttas, säger Helene Lindahl.

”Så långt söderut som möjligt”
Tomas Petjävaara har förslag på vart flytten i så fall bör gå:

– Så långt söderut som möjligt, gärna Malmö eller Lund. Öland, där älgarna är sjuka, skulle kunna vara ett bra ställe också.