Vargstammen i Sverige kommer inte att fördelas jämnt över landet. I stort sett kommer vargbältet att förbli vargbältet.
Foto: Denver Bryan Vargstammen i Sverige kommer inte att fördelas jämnt över landet. I stort sett kommer vargbältet att förbli vargbältet.

Vargbältet förblir vargbälte

Är du drabbad av varg och ställer ditt hopp till att stammen ska spridas jämt över landet? Glöm det. Vargens utbredningsområde i Sverige kommer att förbli ungefär som idag, menar forskaren Olof Liberg.
– Små lokala förändringar kommer att inträffa, men i stort sett kommer läget att vara status quo, säger Olof Liberg.

I dag är det bara en handfull län i landet som hyser hela den svenska vargstammen. Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg bär i stort sett hela tyngden.
Vargstammens tillväxt omtalade Andreas Carlgren, centerpartist och miljöminister, i termerna succéhistoria och framgångssaga när han den 29 maj i år presenterade innehållet i rovdjurspropositionen, som i höst klubbades i riksdagen.

Jämn spridning ”befängd tanke”
Frågan är om Carlgren i det läget var medveten om att hela ansvaret för vargen ska bäras av en begränsad del av landet.
Sveriges ”vargpappa”, förre forskaren och rovdjurshandläggaren på Naturvårdsverket, Anders Bjärvall, avslöjade för några månader sedan sin åsikt, på DN Debatt. Det är en befängd tanke, att tro att vargen ska sprida sig jämt över landet, skrev Bjärvall.
Vargforskaren Olof Liberg har också en bestämt uppfattning kring hur vargstammen kommer att sprida sig.
– Den som grubblat på saken har nog förstått hur det skulle bli. Med det tak regering och riksdag satt för vargstammen, kommer situationen att förbli ungefär som just nu. Det kommer inte att bli frågan om några stora rumsmässiga omfördelningar, säger Olof Liberg.

Nya vargetableringar
Han pekar på att exempelvis södra Dalarna kan komma att få en fast etablering. Det sydsvenska höglandet, Småland och sydöstra Västergötland, är en annan plats där vargen kan komma att få fäste, liksom i Uppland där det nu finns starka indikationer på att ett par etablerat sig alldeles norr om Stockholm. Dessutom kan det möjligtvis bli frågan om en etablering i Östergötland.
– Sådana nya etableringar kommer att ge de starkaste varglänen en viss lindring, men det kommer inte att handla om några stora förändringar. Om man ur någon slags rättviseperspektiv skulle tänka sig att vargen skulle vara jämt utbredd över hela landet, skulle till exempel Norrbotten ha fem revir och Västerbotten tre. Men det tillåts inte, på grund av rennäringen, säger Olof Liberg.

För tättbefolkade områden
40 procent av landets yta består av renbetesland. Alltså måste vargen sprida sig åt andra håll. Men i stora delar av södra Sverige blir det svårt, menar Olof Liberg.
– Vissa områden är så tätbefolkade att vargen helt enkelt inte trivs där. Dessutom har delar av södra Sverige så täta bestånd av tamboskap, att det skulle kosta en helvetes massa pengar att stängsla in alla dem, säger Olof Liberg.
Att skjuta hela revir lär inte heller hjälpa, anser Liberg. I de starka vargområdena kommer snabbt nya vargar och etablerar revir, när ett gammalt revir upplöses.