Familj med inflytande över vargen. Eva Thörnelöf, chef för de tjänstemän som nu jobbar med frågan om hur många vargar Sverige ska ha, är gift med rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund.
Familj med inflytande över vargen. Eva Thörnelöf, chef för de tjänstemän som nu jobbar med frågan om hur många vargar Sverige ska ha, är gift med rovdjursutredare Lars-Erik Liljelund.

Vargbesked blir en familjeaffär

Makarna Eva Thörnelöf och Lars-Erik Liljelund har stort inflytande i den svenska vargfrågan. Hon är högsta chef på avdelningen där Naturvårdsverkets tjänstemän sitter och räknar på hur många vargar Sverige ska ha. Han lade fram rovdjursutredningen.

Vargforskarna har nu lämnat sitt underlag för beräkningen av vad som är gynnsam bevarandestatus för den svenska vargen.

– Vi har lämnat vår första och preliminära rapport. Men jag har fått stränga order om att inte säga någonting. Det här är hot stoff, som du förstår. Det är ju därför du ringer, säger vargforskare Olof Liberg.

Regeringen har tidigare i Jakt & Jägare meddelat att det inte blir politiker som beslutar hur många vargar Sverige ska ha. Den sårbarhetsanalys som gjordes av forskarna tidigare i år och visade att det räcker med 100 vargar i Skandinavien ska byggas på med uppgifter om hur många extra det måste vara eftersom vargstammen är genetiskt isolerad.

Avgörs av Naturvårdsverket
Det är Naturvårdsverkets tjänstemän som avgör frågan. Regeringen rapporterar sedan vidare till EU.

Det Liberg och de andra forskarna nu lämnat ifrån sig är en riskanalys med olika scenarier.

– Det är ett arbetsmaterial som jag inte får lämna ut, säger Liberg.

Eva Thörnelöf är chef för avdelningen för analys och forskning på Naturvårdsverket. Hon är högsta chef för den avdelning där tjänstemännen nu arbetar med frågan.

Gift med rovdjursutredaren
Eva Thörnelöf är biolog i grunden och examinerades vid Göteborgs universitet. Privat är hon gift med förre generaldirektören vid Naturvårdsverket, Lars-Erik Liljelund, som på försommaren lade fram sin enmansutredning kring hur många vargar, lodjur och björnar Sverige ska ha.

Lars-Erik Liljelund har föreslagit 450 vargar.


• Har du och din make diskuterat saken över frukostbordet?

– Nej, det är ingen idé. Han har gjort sitt jobb och jag gör mitt. Jag jobbar på den vetenskapliga sidan för att få fram ett så bra underlag som möjligt. Vi begär in kunskap från forskarna och använder oss av de senaste rönen. Sedan tillkommer det nya rön som vi lägger till, svarar Eva Thörnelöf.


• Men för en utomstående betraktare ter det sig anmärkningsvärt, att två personer i samma familj får sådant inflytande över hur många vargar Sverige ska ha.

– Det är synd om man inte kan skilja på sak och person. Jag jobbar i min profession och han i sin. Den som känner Lars-Erik vet dessutom att han inte låter sig påverkas av sin hustru, säger Eva Thörnelöf.