Under det senaste året har vargarna blivit dubbelt så många i Gävleborgs län.
Foto: Alan Jeffery / Shutterstock.com Under det senaste året har vargarna blivit dubbelt så många i Gävleborgs län.

Vargboom i Gävleborg

Vargarna har blivit dubbelt så många på ett år i Gävleborgs län, skriver Gefle Dagblad.

Enligt länsstyrelsens senaste inventering finns det i dag drygt 70 vargar i Gävleborgs län. Det är dubbelt så många jämfört med inventeringen året innan – inventeringen visade på 30-40 vargar vintern 2013-2014.
Länet berörs av tio revir, varav fyra delas med andra län. I sju av dem har det skett föryngring.
– Med de föryngringar, sju stycken, som vi kunde konstatera under senaste inventeringen räknar vi med att det finns en population på något mer än 70 vargar i länet, säger naturbevakaren Hans Nordin till Gefle Dagblad.

Fler vargar i Gästrikland
Framför allt är det Gästrikland som fått fler vargar.
– Grovt uppskattat finns cirka 20 vargar i Gästrikland. Men det här är alltså resultatet av en inventering som gjordes förra säsongen. Hur många föryngringar som skett sedan dess vet vi ännu inte, säger Hans Nordin.