Den finskryska vargen lämnade urinmarkeringar som länsstyrelsen hittade i sjön Lossens östra spets i Härjedalen.
Foto: Shutterstock, fotomontage Den finskryska vargen lämnade urinmarkeringar som länsstyrelsen hittade i sjön Lossens östra spets i Härjedalen.

”Vargen måste skjutas eller flyttas”

Finskrysk varg upptäckt i renskötselområdet i Härjedalen

En finskrysk invandrad varg har upptäckts mellan Hede och Funäsdalen i Härjedalen i Jämtlands län. Det är mitt i renskötselområdet och i Mittådalens sameby är uppfattningen om vargens fortsatta öde klar.
– Den måste skjutas eller flyttas. Här kan den inte vara, säger Magnus Renfeldt, ordförande i Mittådalens sameby.

Två ny vargar har upptäckts i trakterna av det gamla Tandsjöreviret, där de fyra tidigare vargarna avlivades eftersom de rörde sig i de nya renmarkerna i området.
Enligt vad Jakt & Jägare erfar har renskötarna i Tandsjöreviret nu fått veta att ingen varg i Jämtland får avlivas i skyddsjakt, så länge länsstyrelsens personal inte lokaliserat den finskryska invandraren.

Pinkade vid Lossens östra spets
Den finskryska varghannen kom vandrande norrifrån och passerade Uggvallen och korsade Ljusnan alldeles i närheten av sjön Lossens östra spets. Området ligger mitt emellan Hede och Funäsdalen och cirka sju mil norr om Tandsjöreviret.
Vargen hade urinmarkerat med jämna mellanrum och länstyrelsens personal kunde säkra DNA-prov den 18 november. På torsdagen meddelade länsstyrelsen i Jämtland att det rör sig om en finskrysk varg.

”Värd 500 skandinaviska vargar”
”För den svenska vargstammens utveckling anser Naturvårdsverket att hannen har samma värde som 500 skandinaviska vargar”, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.
Nu är planen att länsstyrelserna i Jämtland och grannlänen tillsammans med samebyarna och Naturvårdsverket ska diskutera lämpliga åtgärder för att vargen inte ska fällas i skyddsjakt.

Stopp för skyddsjakt
Ruona Burman på länsstyrelsens naturvårdsenhet bekräftar att ingen skyddsjakt på varg kommer att beviljas innan man vet var den invandrade vargen är.
– Det samma måste gälla grannlänen, eftersom den kan ha vandrat vidare, säger Ruona Burman till Jakt & Jägare.

4 000 renar
Mittådalens sameby har omkring 4 000 renar i området och Magnus Renfeldt och de andra renskötarna har konstaterat skadade renar.
– Vi har hittat sargade djur, men det är i nuläget omöjligt att säga hur stora skador som uppstått. Det är för lite snö i terrängen för att vi ska kunna åka ut med skotrar och kolla, säger Magnus Renfeldt.

Skyddsjakt eller flytt
Han är dock helt klar med att vargen inte kan vara kvar i området.
– Den måste skjutas eller flyttas, mig spelar det ingen roll vilket man gör, men här kan den inte vara. Vi har avtal med markägare i Härjedalen och med varg i området skingras hjordarna och renarna riskerar att springa in på marker där de inte får vara, säger Magnus Renfeldt.

Akut möte
På länsstyrelsen i Jämtland förbereder man nu ett akut möte med Naturvårdsverket, grannlänen och samebyarna.
– Vargen kan ha rört sig in i ett angränsande län och därför måste vi ha en samlad diskussion. Vi fokuserar vi på att intensifiera spårningarna. Men det råder dåliga förhållanden för det just nu, säger Ruona Burman.