Vargen sprider dvärgbandmask i Finland

Dvärgbandmasken dyker upp i allt fler finska älgar, vilket är ett resultat av vargstammens kraftiga ökning i Finland, rapporterar den public service-ägda radiokanalen Vega.

Nästan 20 procent av älgarna som undersökts i östra Finland var smittade av dvärgbandmasken Echinococcus granulosus, som kan orsaka echinokockinfektion, även hos människor.
Enligt Kaarlo Nygrén, forskare på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, är orsaken vargstammens utbredning och det finns undersökningar från finska Lappland som visar att var tredje varg bär smittan.
– Vi undersökte 37 älgar och 7 av dessa hittade vi bandmasksmittan i lungorna. Det utesluter inte att fler än de 37 älgarna var smittade i andra organ, säger Kaarlo Nygrén.

Spridningen är oundviklig
Nu vill viltforskningen i Finland undersöka hur utbredd smittan är och uppmanar jägare att vara uppmärksamma när de fällt hjortdjur, som älgar och vitsvanshjort. Ser man tecken på infektion i djurets organ ska de skickas till Everis laboratorium i Uleåborg.
– Bandmasken kommer oundvikligen att spridas till södra Finland. Vargarna kan röra sig 100 kilometer på några dagar, konstaterar Kaarlo Nygrén.
En stor smittkälla för människan går via hunden, som drar med sig echinococcus-smittan från utomhusvistelser och i likhet med vargen (som är samm art) kan hunden bära smittan. Hundar bör avmaskas ofta och inte matas med råa inälvor från hjortdjur.

Vargen avföring smittar
Bandmaskens ägg (som hamnar i naturen via vargarnas avföring) sprids också via hundarnas päls och Kaarlo rekommenderar människor i områden där man vet att smittan finns att man tvättar händerna efter lek med hunden.
I samma områden är det inte heller tillrådigt att äta råa bär, grönsaker eller svamp, eftersom bandmaskens ägg sprids över marken via vinden. Äggen tål köld och är mycket långlivade, men de tål inte kokning.
Bandmasken är farlig och ibland dödlig för människor. Inkubationstiden är lång och när sjukdomen upptäcks har personen i regel varit smittad i flera år. Behandlingen är både kemisk, för att döda parasiten, och kirurgisk, för att få bort cystor på till exempel levern. I svårare fall kan cystorna liknas vid cancer. Levertransplantationer har förekommit.

Rävens bandmask en annan art
En annan variant av echinococcus-smitta sprids av rävar, också den farlig för människor. Sverige har hittills varit förskonat från båda varianterna. Sjukdomsfall har inträffat, men då har personen smittats utomlands. På många håll i Europa är bandmasken vanlig.
Bandmasken för varg och hund är också en av orsakerna till varför hundar måste avmaskas innan de förs in i Sverige.
Mer information finns här:
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=173655
www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/echinokockinfektion/