FOTO: ERIC ANDERSSON/SLU Om kalvarna rivs av varg hotas den geografiskt avgränsade älgstammen på Linderödsåsen.

Varghot mot Linderödsälgarna

Vargen sprider sig i Skåne och ett andra revir kan redan vara etablerat. Tamboskapsägare oroas efter en serie attacker och jägare på Linderödsåsen fruktar att den unika älgstammen är på väg att bli rovdjursföda.

I går rapporterade Jakt & Jägare om trippla vargattacker i Skåne, något som bekräftats av länsstyrelsen. Myndigheten bedömer att det rör sig om mer än en varg, vilka individer det handlar om är i skrivande stund oklart.

Två vargrevir?

Dessutom har länsstyrelsen i Skåne bekräftat att ett andra vargrevir kan ha etablerats i Skåne. I januari 2021 fastslogs att landskapet hade fått sitt första vargrevir sedan 1800-talet i och med bildandet av reviret Linderödsåsen.

Sven-Olof Sandberg, Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, ordförande i Skåne har länge varnat för följderna av en vargetablering i de sydligaste delarna av Sverige.

Han bedömer att det kan finnas ett 20-tal vargar i Skåne.

”Agerar för licensjakt”

– Därför är det viktigt att länsstyrelsen agerar för licensjakt. Redan till säsongen 2023 måste det ske en avskjutning. För att nå en förbättring måste vi öka samarbetet mellan jägare, markägare, politiker och andra berörda. Det jobbar jag och förbundet för, säger han och fortsätter:

–  Vi har förutspått eländet. Skåne är kanske fårtätast i Sverige, det är nära mellan byar och gårdar. Här finns mycket friluftsliv. Det handlar om ett stort samhällsproblem. Jag undrar hur länge de små fårhållarna ska orka hålla ut.

Växande stam

Därefter påpekar han att det känsliga älgbeståndet på Linderödsåsen pressas av den växande vargstammen, liksom kronviltstammen som det finns en särskild förvaltningsplan för.

– Många års medveten förvaltning omkullkastas nu, mycket ideellt arbete går till spillo.

Sven-Olof Sandberg får medhåll av Leif Kristiansson, ordförande för Linderödsåsens älgskötselområde. Han berättar om Sveriges sydligaste älgskötselområde som ingår i södra älgförvaltningsområdet. Östersjön omgärdar det på tre sidor och på den fjärde löper E22 och stängsel. På 50 000 hektar finns det en vinterstam på mellan 75 och 100 älgar.

Sparsam jakt

Försiktigt hanterad har den vuxit. Urtaget har varit sparsamt, men sedan ett par år har något hänt.

– Vi tar in älgobs varje år och brukar hamna på 25-35 kor med en ensam kalv. Men i förfjol sjönk antalet plötsligt till 16 och i fjol landade vi på 6, säger Leif Kristiansson.

Då han lade in observationerna på en digital karta såg han ett tydligt mönster. Nedgången skedde i centrum av vargreviret Linderödsåsen.

Visat analysen

– Nu får vi se hur det blir i år. Jag har visat min analys för länsstyrelsen som tycker att den är mycket intressant. Dör kalvarna så dör stammen eftersom det inte sker något tillskott genom invandring på grund av geografin, säger Leif Kristiansson och avslutar med orden:

– Och då kanske någon undrar vad några älgar i södra delen av Skåne har för betydelse? För oss som har visat att det går att öka stammen och samtidigt bedriva jakt är det bittert. Det känns som myndighetssabotage. Min motfråga blir: är det rätt att utrota arten älg till förmån för arten varg?