Till skillnad från Sverige är det lättare att få skyddsjakt på fårdräpande vargar i Norge. I det senaste jaktbeslutet tillåts att vargjägare skjuter från bilar. Dessutom får jägarna betalt för att de värnar fårnäringen mot vargangrepp.
Foto: Ulla Lodesten Till skillnad från Sverige är det lättare att få skyddsjakt på fårdräpande vargar i Norge. I det senaste jaktbeslutet tillåts att vargjägare skjuter från bilar. Dessutom får jägarna betalt för att de värnar fårnäringen mot vargangrepp.

Vargjägare i bil får skjuta fårdräpare

Fylkesmannen (länsstyrelsen) i Oslo och Akershus ger tillstånd att skjuta en fårdräpande varg. Vargjägare får skjuta från en bil om motorn och belysningen är avstängd. Dessutom kan en vargjägare få uppåt 1 600 kronor per dygn för insatsen att värna fårnäringen.

Även tidigare i somras var det varg som angrep betande får i länen Hedmark, Oslo och Akershus. De berörda länsstyrelserna sa ja till en dryg veckas jakt i månadsskiftet juni-juli. Natten till första augusti var vargen framme igen och tog två lamm vid Lyssjöen i Eidsvolls kommun.
Fylkesmannen har sagt ja till jakt på en varg under tiden 1 augusti till klockan 12 den 8 august i delar av Eidsvolls kommun och hela Stange och Nord-Odal kommuner.

Vill ha in DNA-prover
Samtidigt finns möjligheten att vargen som ska skjutas kan ses som genetiskt viktig för det sydskandinaviska vargbeståndet. Eftersom besked om det saknas tillåts jakten. Men om fylkesmannen får veta att vargen är ”viktig” kan beslutet omprövas. Därför ombeds jägarna i området att sända in DNA-prover, till exempel avföring från vargen, så genetiken kan analyseras.

Stora skillnader mot Sverige
Bakgrunden till fylkesmannens beslut är att norsk lagstiftning ger större möjlighet än i Sverige att värna de vargdrabbade på landsbygden. Det ska tas hänsyn till närings- och samhällsintressen. Angreppen har skett utanför vargzonen och i områden där betesdjur ska prioriteras. Tidigare erfarenheter visar att det blir stora skador får fårägarna om inte vargarna skjuts bort.
Det är svårjagat i det aktuella området med skogsterräng. Det är inte heller lätt att ordna förebyggande åtgärder i området.

Ersättning ges för vargjakten
Till skillnad från Sverige finns det även pengar för att finansiera vargjakten. Det anslås 50 000 norska kronor till skyddsjakten, vilket motsvarar 1 600 kronor per deltagare och dygn.
Hund får användas, men tillstånd måste ges från fylkesmannen. 

Bilmotorn och strålkastare ska vara av
Jägarna får sitta på pass i bilar, men motorn och strålkastarna får inte vara på.
Under bilfärder ska studsaren vara oladdad och förvaras i ett fodral eller liknande.
Bilar och andra fordon som används ska vara ordentligt skyltade att de används för jakt. Det är extra viktigt för en skytt att se se till att det är säkert i omgivningarna om skott avlossas från fordon.
Om vargen fälls får jägarna inte ta hår eller blod från den. Hela vargen ska transporteras till Norsk institutt for Naturforskning i Trondheim för undersökning.