Halverad vargjakt. Mycket pekar på att det bara får skjutas cirka 15 vargar under licensjakten i januari.
Halverad vargjakt. Mycket pekar på att det bara får skjutas cirka 15 vargar under licensjakten i januari.

Vargjakten blir halverad

Vargjakten i vinter kan bli halverad, eller rent av inställd. Orsaken är att man sätter brytpunkten, då vargstammen ska vara 210 individer, till mars nästa år. Inför förra årets jakt räknade man på ett årsgenomsnitt.

Enligt rovdjursforskaren Olof Liberg, som just nu jobbar med beräkningar på uppdrag av Naturvårdsverket, har man i år fått nya direktiv, nämligen att vargstammens storlek ska bestämmas på våren, innan de nya valparna föds.
Det är alltså vid den tidpunkten antalet vargar ska vara 210.
Inför förra årets jakt räknade man på ett annat sätt. Då valde Naturvårdsverket att sträva mot en vargstam som i genomsnitt (i år) skulle vara 210 vargar. I praktiken innebar det att vargstammen sköts ned under 210 individer i början av året, och den har sedan dess ökat till över 210 individer i dag.

Brytpunkt i vår
– Vi har frågat Naturvårdsverket hur vi ska räkna och det nya beskedet är att vi sätter en brytpunkt på våren, innan de nya valparna är födda. Det är en rimlig uppfattning som jag delar. Det här är samma sätt att beräkna en viltstam som man använder för till exempel älg, säger Olof Liberg.

• Vad betyder det för vinterns vargjakt?
– Vi är inte helt klara med beräkningarna, men sannolikt kommer vi att föreslå i storleksordningen en halverad jakt i jämförelse med förra året, möjligen omkring 15 djur, säger Olof Liberg, som tillägger:
– Om vargstammen ska balanseras på det nya sättet direkt, redan nästa år, så blir det knappt någon jakt alls i vinter. Men vi kommer att föreslå att vi genomför detta i två steg, under två år, och behåller en begränsad vargjakt båda åren.

Ingen ny diskussion
Naturvårdsverket vill inte kommentera den kommande vargjakten över huvud taget, utan hänvisar till att man jobbar med frågan, avvaktar en rad forskarrapporter och kommer att fatta ett beslut om vargjakt senare i år. Dock konstaterar Klas Allander, rovdjurshandläggare vid Naturvårdsverket:
– Resonemanget om vid vilken tidpunkt man ska balansera vargstammen vid 210 individer förs nu, liksom vid förra årets beslut om vargjakt. Det är allt jag kan säga för ögonblicket.

Kraftig höjning om två år
Det är i dag – före spårsnön – omöjligt att säga något säkert om vargstammens storlek. Det mesta tyder på att Sverige hade omkring 185 vargar i mars och att antalet föryngringar hamnar på fler än 20, vilket betyder 70–80 nya valpar. När naturlig dödlighet, illegal jakt och skyddsjakter fram till mars nästa år räknas bort återstår det som jägarna eventuellt får jaga.
– Och det blir inte några 27 vargar, som förra året, konstaterar Liberg.
Däremot, påpekar han, blir läget ett helt annat om två år:
– Då blir det rimligen en kraftig ökning av vargjakten när den i praktiken större vargstammen ska balanseras till 210.