Vargjakten i USA får fortsätta

Den amerikanske federale domaren Donald W. Molloy avvisade häromdagen naturvårdsorganisationernas försök att stoppa de pågående och planerade vargjakterna i USA.

Molloy slår fast att de båda staterna Montana och Idahos planer på att skjuta omkring 20 procent av vargarna inte utgör något långsiktigt hot mot vargstammen. Han slog också fast att jakten kunde ha varit ännu mer omfattande utan att utgöra ett större problem för vargstammen.
Däremot menade domare Molloy att vissa beslut i vargfrågan snarare bygger på politik än vetenskapliga fakta. Uttalandet är en vink om att den mer djupgående och långsiktiga frågan; nämligen om vargen ska finnas på hotlistan eller inte, inte är helt avklarad.
På kort sikt får alltså vargjakten i USA fortsätta, men på lång sikt kan frågan om vargens skyddsstatus tas upp igen.

Stort intresse för jakten
I Idaho får 220 vargar skjutas och där pågår jakten för fullt sedan månadsskiftet augusti-september. I Montana förbereds den kommande jakten på 75 vargar som startar på tisdag.
Även i Montana var intresset för vargjakten stor och det såldes 2600 jaktlicenser första försäljningsdagen, trots osäkerheten om jakten över huvud taget skulle bli av.
Nu är alltså den frågan avgjord och många förväntar sig att försäljningen av licenser därmed skjuter i höjden.

Magert jaktresultat
I Idaho är emellertid erfarenheten så här långt att vargjakt inte är enkelt. Trots att 14 000 personer köpt jaktlicenser har det under tio dagars jakt bara rapporterats in tre skjutna vargar.
Många jägare och statliga tjänstemän menar att jaktlyckan vänder när det blir kallare och spårsnö, samt när jaktsäsongen på hjortdjuren kommer igång på allvar. Många som köpt licenser har gjort det för att kunna skjuta en varg om det ges möjlighet under annan jakt.
Jägaren J. D. Hagedorn gav i en kommentar till The New York Times sin syn på jakten:
– Det är så jakten fungerar. Man jagar efter det man inte ser.