Vargjakten till högsta instans

Naturvårdsverket vänder sig nu till Högsta förvaltningsdomstolen. Verket begär prövningstillstånd för att Kammarrättens beslut om inhibition av beslutet om urvalsjakt på varg ska prövas.

Enligt verket föreligger ”särskilda skäl för en sådan prövning.”

Frågan gäller Naturvårdsverkets beslut från 30 januari om riktad jakt på 16 av de mest inavlade vargarna i landet. Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) har begärt att verkställigheten omedelbart ska stoppas.

Kammarrätten i Stockholm köpte vargrörelsen argument och stoppade jakten. Det är det beslutet som Naturvårdsverket nu vill att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva.

Vargstammen växer ändå
I sitt överklagande pekar Naturvårdsverket på att vid den senaste inventeringen vintern 2011-2012 uppgick vargstammen till 260-230 individer. Även om den selektiva jakten skulle genoföras kommer stammen att fortsätta att växa, påpekar verket.

Naturvårdsverket förklarar att om urvalsjakten genomförs kommer den genetiska förstärkningen av vargstammen att gå snabbare. Därmed uppnås gynnsam bevarandestatus på kortare tid och därför bör inhibitionen upphävas.