Vargobs.se har startat DNA-projektet

Nu har det privata DNA-projektet, som ska visa hur många vargar Sverige har, rullat igång hos vargobs.se.
– Vi smyger i gång projektet för att inte göra några dyrbara misstag. Tio prover har tagits och svaren kommer 19-20 oktober, säger Lars-Olov Guttke.

Jakt & Jägare har tidigare berättat om det privata intivitativ som personerna bakom vargobs.se har tagit. De har skaffat privata finansiärer och inleder en insamling av vargskit. Det är ett stort projekt och planen är att kontrollera om myndigheternas uppgifter om vargstammens storlek är med sanningen överensstämmande.

Tio prov inskickade 
Under sommaren samlades de första tio avföringsproven in och skickades till det ledande laboratorium i Europa som vargobs.se slutit avtal med.
– Det vore förödande om vi gick ut brett och skickade in 300 prover, varav hälften visade sig innehålla hundskit. Det skulle kosta stora och onödiga pengar, därför gör vi en mjukstart. Det gäller att de som tar proverna kan undersöka avföringen och leta efter sådant som varg får i sig, exempelvis hår och ben, säger Lars-Olov Guttke.

Första två länen
Han och kollegorna bakom vargobs.se har valt att koncentrera projektet till Västra Götaland och Värmland i inledningsskedet.
– Om vi skulle försöka greppa hela Sverige direkt, tror jag att risken är stor för att vi får problem. Men så fort som möjligt är målsättningen att ta prover i hela landet och då kommer det att handla om tusentals prover, säger Lars-Olov Guttke.
På hemsidan är planen att lägga ut ett komplett bibliotek, som visar släktskapet mellan de vargar som fått sin skit analyserad.

Nej till Grimsö 
Jakt & Jägare har berättat om att statens forskare i Grimsö vill samarbeta med vargobs.se i DNA-projeketet. Grimsö har fått speciella pengar för att utveckla barmarksinventering med hjälp av DNA-prover.
– Vi har två miljoner kronor att röra oss med under tre år. Både våra pengar och de pengar vargobs.se har räcker längre om vi samarbetar och inte inventerar samma revir och kanske tar flera prover på samma vargar, sade forskaren Jens Karlsson till Jakt & Jägare tidigare i år.
Det definitiva svaret på den inviten är nu nej.
– Vi kan inte samarbeta med statens forskare. Det är ju deras inventeringar vi ifrågasätter och då är samarbete omöjligt, säger Guttke.

Frivilliga
Han är däremot mycket glad över den respons som projektet mött bland jägare i hela landet.
– Ett par hundra personer har kontaktat oss och är villiga att arbeta ideellt med att samla in avföringsprover. Det är otroligt glädjande att så många jägare är beredda att ställa upp, säger Lars-Olov Guttke.