En vargtik som gick tillsammans med en hanne i renskötselomårdet i Jämtland avlivades från helikopter i lördags. (Arkivbiild)
Foto: Shutterstock.com En vargtik som gick tillsammans med en hanne i renskötselomårdet i Jämtland avlivades från helikopter i lördags. (Arkivbiild)

Vargpar sköts från helikopter

På lördagen avlivades två vargar som länsstyrelsen i Jämtland beviljat skyddsjakt på för att freda renskötseln i samebyarna Tåssåsen och Handölslanden. En tik som gick tillsammans med en hanne sköts från helikopter.

– Båda sköts på samma plats, säger Ruona Burman, chef på länsstyrelsens naturvårdsenhet.
Beslutet, som gällde från 1 september till 8 oktober, överklagades både av Jaktkritikerna och Wolf Association Sweden men de förlorade i Förvaltningsrätten i Luleå.

Sändarförsedd tik från Norge
De två vargarna var en sändarförsedd tik från Osdalen i Norge och en hanne från Rotna i Värmland-Hedmark, enligt DNA-prover från deras spillning. Båda vargarna har därmed skandinaviskt ursprung och sågs inte som genetiskt värdefulla.