Vargproblem i Tyskland

Sedan år 2000, då den första vargen fångades på bild av en kamera nära gränsen mellan Tyskland och Polen, har antalet vargrevir ökat från två till 30, skriver tidningen Global Post. I och med detta har även problemen som kommer med vargen ökat i Tyskland.

Under de senaste fem åren har 350 tamdjur fått sätta livet till och en del fårägare hävdar att vargarnas närvaro gör att fåren inte vill föröka sig. 
Situationen har skapat en konflikt mellan människor som bor och verkar på landsbygden och därmed drabbas av vargarna och människor som bor i städerna och som gillar varg. 

Inte nöjda med ersättningarna
Tamdjursägare som drabbas av angrepp där djur dör ersätts av staten. Men djurägarna tycker att ersättningarna tar för låmg tid att få ut och att de bara täcker kostnader för elektriska stängsel eller hundar som ska vakta boskapen, inte arbetskostnaden för att sätta upp stängslet eller för att träna hunden.
Dessutom får många fårägare EU-bidrag för att hålla landskapet öppet, vilket innebär att de måste flytta runt sina fårflockar mellan olika betesmarker.
Vargens närvaro tvingar dem nu att även flytta de stängsel som ska hålla vargen borta.

Har skaffat stängsel och hundar
En av de fårägare som drabbats är Frank Neumann, som bor i delstaten Sachsen. Han hittade 27 av sina får dödade en morgon. Sedan dess har han skaffat sex pyrenéerhundar för att skydda flocken och satt upp elstängsel.
Men det drar med sig extra kostnader. Bara maten till de sex hundarna kostar honom drygt 60 000 kronor årligen, vilket är en betydande del av den inkomst hans 750 får genererar.
– Många av oss bönder här i Sachsen är beredda att leva med vargen omkring oss. Men det är en stor ekonomisk börda, säger Frank Neumann till Global Post.