Hittills har vargaktivisterna inte lyckats stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen den juridiska vägen. I dag kom en ny dom från Kammarrätten och en till dom från Förvaltningsrätten. Bland annat visar domarna att varken miljöpartister eller privatpersoner anses ha talerätt.
Foto: Evgenyi Lastochkin/Mostphotos Hittills har vargaktivisterna inte lyckats stoppa skyddsjakten på Södertörnsvargen den juridiska vägen. I dag kom en ny dom från Kammarrätten och en till dom från Förvaltningsrätten. Bland annat visar domarna att varken miljöpartister eller privatpersoner anses ha talerätt.

Vargvärnare avvisas i alla instanser

Jakten på Södertörnsvargen kan fortsätta

Idag kom ett nytt beslut från Förvaltningsrätten i Luleå att varken privatpersoner, föreningar, eller miljöpartister kan stoppa den pågående skyddsjakten på Södertörnsvargen.
Inte heller Kammarrätten i Sundsvall, som skärskådat tre överklaganden, ser någon anledning att pröva frågan.

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat om att vargtiken ska skjutas eftersom den är för oskygg och förföljer hundar som rastas.
Tidigare har Förvaltningsrätten i Luleå avslagit alla krav på att skyddsjakten ska stoppas tillfälligt, inhiberas.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Ingen prövning i Kammarrätten
Tre nekade inhiberingar har överklagats till Kammarrätten. Idag kom beskedet att det inte blir prövning. Det är föreningen Jaktkritikerna och en privatperson som nekas prövning. När det gäller överklagandet från en annan privatperson vill rätten att det ska visas att vederbörande har talerätt om skyddsjakten.
Förutom den juridiska vägen försöker vargfantaster hindra skyddsjakten på Södertörnsvargen genom att patrullera i jaktområdet och bland annat stoppa bilförare.
Jakt & Jägare skrev om det här:
I dag kom ytterligare en dom från Förvaltningsrätten i Luleå om jakten på vargtiken på Södertörn.

114 enskilda personer avvisas
I den här omgången är det sammanlagt 114 enskilda personer som avvisas. En del av dem har bara angett sin e-postadress.
Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt gäller enligt jaktförordningen. Varken jaktlagen eller jaktförordningen anger vem som kan överklaga länsstyrelsebeslutet. Då gäller förvaltningslagen, konstaterar Förvaltningsrätten. Därmed gäller ingen allmän klagorätt för var och en som är missnöjd med ett beslut. Endast den privatperson som är en part hos den beslutande myndigheten har talerätt.

Miljöpartister och Djurens röst saknar talerätt
Därpå avverkar Förvaltningsrätten Miljöpartiet i Haninge och Nynäshamn samt sex föreningar. Alla får avslag.
Djurens röst i Sverige (Dris) uppfyller inte kraven för naturskydds- eller miljöintresseorganisation enligt Århuskonventionen. Dris nekas talerätt eftersom de ursprungligen är en Facebookgrupp som inte haft föreningsverksamhet i Sverige under minst tre år.
Miljöpartisterna avvisas eftersom de företräder ett politiskt parti och inte har talerätt som miljöorganisation.
När det gäller Jaktkritikerna, Naturskyddsföreningen i Haninge, Wolf Association Sweden, Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen avslås deras överklaganden enligt dagens dom. Samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda, konstaterar Förvaltningsrätten i domen.