Vargzon i Norge kritiseras

Den norska vargzonen möter kritik från både vargvänner och motståndare. Värnarsidan vill att den ska utökas och att bestånden ska bli större, medan motståndarna vill att de boende inom zonen ska få en lindrigare belastning av vargarna.

I Norge finns en så kallad vargzon, som omfattar hela Østfold, hela Oslo, östliga delar av Akershus och östliga delar av Hedmark, öster om Glomma och norrut mot Trysil och Åmots kommuner. Målet är att det ska vara tre föryngringar per år inom vargzonen.
Vargzonen väcker dock kritik i båda läger i vargfrågan. Vargvärnare vill att zonen ska vara större och att vargarna ska vara fler. Vargmotståndarna tycker däremot att belastningen på de boende i området ska bli mindre.

Felaktig belastning
– Vargzonen lägger allt för stora belastningar på enskilda områden. Det kan inte vara rätt att vi som bor innanför vargzonen ska ta hela belastningen. Därför måste vargzonen tas bort, säger Mikael Løken, representant för Norges Skogsägareförbund, till tidningen Nationen.
– Fördelningen av bördan är helt fel i dag. Tilliten till rovdjurspolitiken är sviktande i många led. Rovdjurspolitiken måste vara sådan att de som direkt berörs av den måste acceptera den. Många av synpunkterna för eller emot zonen har att göra med var folk faktiskt bor. Vi har det inpå kroppen, men politiken bestäms av folk i andra städer, fortsätter Mikael Løken.

Arbetsgrupp ska utvärdera zonen
Som en del av Stortingets rovviltsförlikning, som togs fram under förra året, ska en arbetsgrupp utvärdera vargzonen. De inledde sitt arbete i början av maj. Många vill att man ska lyssna extra noga på de som bor i zonen.
– Vi har sett med all tydlighet att vargzonen inte fungerat de senaste åren. Svenskarna ligger flata för EU och har ingen kontroll med beståndsmål. Folk i vargzonen känner sig utsatta för den svenska obeslutsamheten. Orförandena i zonen och deras kommunstyren säger klart nej till vargzonen, säger Nils Solberg, representant för Folkeaksjonen ny rovdyrspoltiikk, till Nationen.

”Flertalet på landsbygden vill ha rovdjur”
Arnodd Håpnes från Norges Naturvernforbund, menar att motsättningarna kring vargzonen är en landsbygd- kontra stads-konflikt.
– Flertalet i bygde-Norge vill ha rovdjur. Motståndet är mer ett sektorintresse. Vi önskar en tydligt definierad vargzon, som är större än i dag, för att uppnå en beståndsökning, säger Håpnes till Nationen, och menar att fårägare inte tar till sig fakta om varg.
Håpnes hänvisar till den svenska rovdjursutredningen som släpptes tidigare i år, som bland annat deklarerade att det bör vara 500 vargar i södra Skandinavien, och att det i dag är runt 300.
– Vi vill inte ha någon licensjakt innan dagensn beståndsmål är säkrat, och ha en högre tröskel för skyddsjakt utanför zonen. Innanför zonen bör skyddsjakt inte förekomma. Då är det bättre att ge mer till förebyggande åtgärder, säger Arnodd Håpnes.