Foto: Länsstyrelsen i Värmland & Shutterstock David Höök, vilthandläggare på länsstyrelsen i Värmland bedömer att domen i kammarrätten har omedelbar betydelse för licensjakten på varg och hur effektiv den blir.

Värmland: Viktig vargdom inför vinterns licensjakt

Kammarrätten i Sundsvall dömer till länsstyrelsen i Värmlands fördel och river upp förvaltningsrättens dom. Det var fel att villkora jaktuttaget på 18 vargar genom att bara sex stycken fick fällas per revir under vinterns licensjakt.

Som Jakt & Jägare rapporterade om i december förra året kom en dom från förvaltningsrätten i Luleå efter att licensjakten på varg i Värmland överklagats av Svenska Rovdjursföreningen, Jaktkritikerna och Nordulv.

Valde att avslå

Förvaltningsrätten valde att avslå överklagan men beslutade samtidigt om en kännbar inskränkning av licensjakten. I reviren Skacksjö, Flatmossen och Forshaga fick, som tidigare bestämts, sammanlagt 18 vargar skjutas. Men förvaltningsrätten preciserade att de måste fördelas med sex djur per revir – något som innebar att chansen att fälla många eller samtliga tilldelade vargar minskade betydligt.

Länsstyrelsen i Värmland överklagade domen till kammarrätten i Sundvall – som nu ger länsstyrelsen rätt genom att ändra förvaltningsrättens dom och fastslå länsstyrelsens beslut.

”Det känns bra”

De aktuella 18 vargarna skulle således i dagsläget till exempel få fällas i ett enda eller två revir eller fördelas på annat sätt.

– Det känns bra, vi överklagade och fick rätt. Nu är sannolikheten större att syftet med jakten uppfylls, säger David Höök, vilthandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

Senast den 1 oktober ska tilldelningen vid nästa års licensjakt på varg vara bestämd. Kammarrättens dom har i samband med detta stor betydelse.

– Nu skulle vi teoretiskt sett kunna köra på enligt samma modell som fått ok från domstolen, säger David Höök.

Utförs selektivt

 I sin dom poängterar kammarrätten att en av förutsättningarna enligt jaktförordningen för att licensjakt på varg ska få ske är att den utförs selektivt.

Sedan konstaterar rätten att den valda utformningen med jakt inom ett mindre antal specifika revir i sig är en selektiv begränsning”.

Ingen viktig varg

Avslutningsvis skriver man:

”Annat har inte kommit fram än att dessa revir valts ut med hänsyn till den mest aktuella tillgängliga informationen och att ingen genetiskt viktig varg funnits inom de berörda eller direkt angränsande reviren”.

Och tillägger:

”Det har därmed inte varit nödvändigt att ange en kvot för varje enskilt revir för att uppfylla kravet på selektivitet. Förvaltningsrättens dom ska därför ändras och länsstyrelsens beslut fastställas.”