SVA-personal tar hand om insända rävkroppar i jakten på smittan.
Foto: Erik Ågren/SVA SVA-personal tar hand om insända rävkroppar i jakten på smittan.

Varnar för 30 smittade hundar per år

SVA tror inte att dvärgbandmasken kan utrotas i Sverige genom att sprida avmaskningsmedel i naturen. De krav som Sverige hittills fått ha när det gäller införsel av hundar och katter över gränsen till landet kan försvinna som en eventuell anpassning till EU:s regler. I så fall riskerar Sverige att få in omkring 30 hundar per år som bär på smittan, varnar SVA.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, deklarerar att de är tveksamma till att rävens dvärgbandmask verkligen kan utrotas genom bekämpningsåtgärder.
Utläggande av maskmedel kan kraftigt sänka förekomsten, men inte stoppa smittan.
Enligt SVA är det viktigast att avmaskningskravet på hundar som kommer över gränserna till Sverige efterlevs.
I dagsläget finns smittan på två håll – i Västra Götaland och i Södermland. Två rävar som skjutits i Lane-Ryr utanför Uddevalla, och en räv skjuten sydväst om Katrineholm, har visat sig bära på smittan.

Dyrbar och lång kamp
Ett program för att bekämpa rävens dvärgbandmask måste troligen genomföras under flera år för att ha full effekt. Dessutom kommer det att kosta många miljoner.
– I och med att vi nu har påträffat parasiten på mer än ett ställe i landet, kan dock bekämpningsfrågan hamna i ett nytt och mer problematiskt läge, säger Anders Engvall, generaldirektör på Statens veterinärmedicinska anstalt.
Sedan de tre fynden gjordes har information kring smittan riktats till jägare, hund- och kattägare och veterinärer.

Slut efter nyår
EU:s regler kring att ta med hundar och katter från ett land till ett annat är mildare än Sveriges. Under en övergångstid tillät EU bland annat Sverige att ha kvar sina krav på karantän för att skydda sig mot rabies och sina avmaskningskrav för att slippa få in dvärgbandmask i landet.
Efter nyår kommer övergångstiden vara slut. I oktober 2010 skickade Sverige, tillsammans de andra länderna som fått behålla sina regler, ett gemensamt brev till EU-kommissionen där de önskar att alla hundar och katter ska avmaskas av en veterinär inom 72 timmar före införsel. Det är en kompromiss för att alla länder ska kunna enas. 
Under början av 2011 föreslog Kommissionen att det ska få ställas ett avmaskningskrav på hundar och katter som förs över gränserna, oavsett om landet är fritt från dvärgbandmask eller redan har fått smittan.

”Måste lobba vidare”
En del länder har ställt sig tveksamma till förslaget av olika anledningar.
– Sverige måste nu lobba vidare mot andra medlemsstater för att öka chanserna att förslaget går igenom i parlamentet och rådet. Samtidigt återstår den största frågan – kan och ska vi bekämpa dvärgbandmasken, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket.
– Vi vet inte hur rävens dvärgbandmask introducerades i landet. Men vi vet att hundar som reser i områden där bandmasken finns, och sedan tas in i Sverige utan att avmaskas först, utgör en klar risk för att föra in parasiten i landet. En riskbedömning vid SVA visade att om kravet på avmaskning tas bort är förväntat antal hundar med rävens dvärgbandmask som kommer till Sverige runt 30 per år, säger Bodil Ström Holst, biträdande statsveterinär, SVA.