Varnar för rekordmånga viltolyckor

Nationella viltolycksrådet varnar för att antalet viltolyckor på vägarna i Sverige är på väg mot ett nytt rekord. Under årets nio första månader anmäldes nästan 29 000 viltolyckor till polisen.Under samma period 2008 anmäldes 25 742 viltolyckor. 

För perioden under 2007 var antalet 22 773 och året dessförinnan 23 456.

I ett försök att stoppa utvecklingen ska rådet kartlägga de fem farligaste vägsträckorna i varje län i Sverige. Nästa steg blir att hitta sätt att öka säkerheten på dessa vägar.
Hittills i år står rådjur för de flesta viltolyckorna i Sverige, 22 523 olyckor.
På andra plats är älgolyckorna med 3 749. På tredjeplats är vildsvinen med 1 661 olyckor.
Även försäkringsbolaget If rapporterar att viltolyckorna i Sverige fortsätter att öka.

12 procent i ökning i år
Enligt If är ökningen tolv procent hittills i år jämfört med samma period 2008. Ifjol var det rekordmånga viltolyckor, så allt pekar på att det rekordet slås med råge i år.
If har även gjort en lista över länen med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar. Kronoberg ligger i topp.

Viltolyckor i de olika lännen, enligt försäkringsbiolaget If. Förra årets placering i parenets.

1. (1) Kronoberg (17,6 olyckor per 1 000 bilar.)

2. (2) Kalmar (15,6)

3. (4) Jönköping (11,6)

4. (5) Värmland (10,7)

5. (7) Blekinge (10,6)
6. (3) Södermanland (10,3)
7. (8) Uppsala (9,2)

8. (6) Jämtland (8,8)
9. (9) Östergötland (8,6)

10. (10) Örebro (8,2)

Länen med minst risk för viltolycka:
1. Gotland (1,8)

2. Norrbotten (2,3)

3. Stockholms län (2,8)