Verket går vidare om Junseletiken

Naturvårdsverket driver frågan om att skyddsjakt ska kunna genomföras på flyttvargstiken i Junsele, som anses vara genetiskt viktig.

Verket överklagar därför till Högsta förvaltningsdomstolen. Överklagan gäller Kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd för Naturvårdsverkets begäran om att upphäva förvaltningsrättens stopp, inhibition, av skyddsjakten.

Det är viktigt att driva frågan vidare i domstol för att skyddsjakt ska kunna vara ett effektivt verktyg i förvaltningen av rovdjur. Därför vill Naturvårdsverket att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd. Naturvårdsverket ber om en skyndsam handläggning av ärendet med hänvisning till den överhängande risken för omfattande skador och för att beslutet om skyddsjakt gäller till och med den 10 mars.

Enskilda drabbas
– När skyddsjakt inte går att använda som ett verktyg i viltförvaltningen leder det till långtgående konsekvenser för enskilda. Det handlar om enskildas rätt till skydd av sin egendom, i det här fallet renar. Det handlar också om en samebys möjlighet att bedriva renskötsel, säger Gunilla Skotnicka Ewing, sektionschef på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Kammarrätten har bedömt att Naturvårdsverket hade grund för beslutet om skyddsjakt på vargtiken i Junsele från förra året.

Tre krav uppfyllda
Domstolen anser att samtliga tre kriterier för skyddsjakt var uppfyllda.

• Att det fanns risk för allvarlig skada.

• Att det inte fanns någon annan lämplig lösning.

• Att skyddsjakten inte försvårade upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus.

Det har tidigare saknats vägledande avgöranden från högre rätt avseende förutsättningarna för skyddsjakt efter stora rovdjur.

– Kammarrättens dom om skyddsjakten från 2013 är en viktig dom. Den visar att skyddsjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen och hur det kan tillämpas när det gäller en genetiskt viktig varg, kommenterar Gunilla Skotnicka Ewing.

 

 Hela överklagandet kan läsas här:

Fakta om domstolsärenden och skyddsjakten i Junsele

  • 2013 fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele. Beslutet överklagades och en domstolsprocess kring detta har löpt under 2013. Den 14 februari 2014 kom Kammarrättens dom med bedömningen att Naturvårdsverket hade grund för beslutet om skyddsjakt.
  • Den 13 februari 2014 fattar Naturvårdsverket återigen ett beslut om skyddsjakt på två vargar i Junsele. Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten som inhiberar, stoppar jakten.
  • Den 17 februari 2014 överklagar Naturvårdsverket förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten till Kammarrätten som inte beviljar prövningstillstånd.
  • Den 20 februari 2014 överklagar Naturvårdsverket kammarrättens beslut om att inte ge prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen.
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...