Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Foto: Johan Boström Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Verket överklagar om Junseletiken

Tidigare i år fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt på en genetiskt viktig varg i Junseletrakten. Skyddsjakten överklagades till Förvaltningsrätten, som upphävde Naturvårdsverkets beslut i en dom den 29 maj. Naturvårdsverket har beslutat att överklaga domen till Kammarrätten.

Skadorna för rennäringen i området var omfattande. Situationen för renskötseln blev allt mer ohållbar. Naturvårdsverket fattade då beslut om skyddsjakt eftersom det inte fanns någon annan lämplig lösning. Flera organisationer överklagade Naturvårdsverkets beslut och det gick därför inte att genomföra skyddsjakten.

”Skyddsjakt – ett viktigt verktyg”
– Skyddsjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen. Om det inte går att använda skyddsjakten för att förhindra allvarlig skada får det konsekvenser för viltförvaltningen. Det är viktigt att få ett klargörande kring detta. Därför överklagar Naturvårdsverkets Förvaltningsrättens dom, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande. 

Naturvårdsverket kommer att lämna in sitt underlag till Kammarrätten senast den 28 juni.