Vargrevir och renskötsel går dåligt ihop, anser företrädare för samebyarna i Jämtland. Nu kommer frågan att avgöras inför domstol i Stockholm.
Foto: Robert Wiksten/Mostphotos Vargrevir och renskötsel går dåligt ihop, anser företrädare för samebyarna i Jämtland. Nu kommer frågan att avgöras inför domstol i Stockholm.

Viktig vargdom meddelas i februari

Tre samebyar överklagade Naturvårdsverkets beslut om vargrevir i Jämtland. Nu prövas frågan av förvaltningsrätten i Stockholm.

Samebyarna Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalen var inte nöjda med planerna på ett vargrevir i deras renskötselområde. I slutet av januari genomfördes efter överklagan en förhandling inför förvaltningsrätten i Stockholm.
”Det är oacceptabelt att bedriva renskötsel där det finns vargföryngring, och när de ska ha varg i området”, sade Nicklas Johansson, ordförande i Tåssåsens sameby till P4 Jämtland.

Målet är föryngring
Det var tre år sedan som Naturvårdsverket slog fast målsättningen att det ska finnas minst 300 vargar i Sverige och en föryngring av varg i Jämtland.
”Det är en smäll på käften med vargföryngring. Det handlar om ett stort område som vi inte kan utnyttja”, kommenterade Nicklas Johansson.
Dom i målet meddelas under andra delen av februari.