Vildsvin sätts ut för att ge viltrikare jaktmarker, säger en vildsvinsforskare som är finansierad av Jägareförbundet.
Vildsvin sätts ut för att ge viltrikare jaktmarker, säger en vildsvinsforskare som är finansierad av Jägareförbundet.

Vildsvin åker lastbil till nya marker

Vildsvinsforskaren Henrik Thurfjell säger att vildsvin från Skåne lastas på lastbilar för att sedan släppas i områden där det inte finns vildsvin. Han hävdar att detta är en inofficiell sanning. Utsläppandet sker för att få jaktbart vilt på markerna. Däremot har illegal utsättning av vildsvin inte lett till något åtal än.

Henrik Thurefjäll är doktorand vid SLU:s institution för vilt, fisk och miljö i Umeå. Han forskar på skötselåtgärder som kan få ned vildsvinsskador på jordbruket. Forskningen finansieras av Svenska Jägareförbundet.

En del av forskningen består av att följa vildsvin på Christinehofs och Högestads marker med hjälp av GPS. Varje halvtimme lämnas positioner från sändarna.

Utifrån resultaten har Henrik Thurefjäll sett att vildsvin inte är särskilt lättstötta.

Springer bara 60 meter

– Om en människa stör ett vildsvin i daglegan springer det bara en liten bit, tills de inte syns. Kanske 60 meter. Det är så små rörelser att det inte ens syns på GPS:en, säger Henrik Thurfjell till Skånska Dagbladet.

Det har också visat sig att ledarsuggorna är listiga och stannar kvar i såten tills det blir mörkt. Dessutom är vildsvinen livrädda för hundar.

– Så är också vargen deras enda naturliga fiende. I områden med varg i Polen äts 90 procent av kultingarna upp av varg, berättar Henrik Thurfjell för Skånska Dagbladet.

Nu när vildsvin börjar etablera sig i Värmland vill Henrik gärna forska vidare i hur det går när de väl stöter på varg.

Skrämmas bort av hundar

De skånska lantbrukarna har problem med vildsvinens härjningar. Jakt är det mest effektiva sättet att få bukt på problemet.

Men även påvisandet att hundar skrämmer dem kan kanske utnyttjas.

– Kanske är det en effektivare skötselåtgärd att släppa hundar i markerna, säger Henrik Thurfjell i Skånska Dagbladet.

Störs vildsvin rejält, drar de gärna till ett annat område mellan tre och uppemot tolv kilometer bort, där de stannar tre-fyra veckor.

Att använda eltråd är en tveksam metod, enligt vildsvinsforskaren.

– Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart. Visst, det stänger ute vildsvinen från ett fält, men du får lika stora skador på grannens grödor. Då är det ingen vinst, om man inte stängslar allt, förklarar han i Skånska Dagbladet.

Henrik Thurfjell konstaterar att vildsvinen är här för att stanna. Men att uppskatta hur många som finns är svårt, men de har redan spridit sig upp mot Gävle.

Norrgräns vid Skellefteå?

– Eftersom de klarar upp till 70 centimeters snödjup skulle en möjlig norrgräns gå någonstans vid Skellefteå.

Att de nordligaste bestånden av vildsvin för eller senare stöter på varg och utgör ett byte är inget som hotar stammen. Henrik Thurfjell berättar att vildsvinens reproduktionsförmåga är enorm och att inte ens de polska stammarna knäcks av vargtrycket.