FOTO: BIKERIDERLONDON/SHUTTERSTOCK Tjädern hör till de fågelarter som gynnas av vildsvinens närvaro.

Vildsvin skyddar häckande fågel mot rovdjur

Vildsvin skyddar markhäckande fåglar genom att skrämma bort räv och grävling. Det visar en ny forskarstudie från Högskolan i Gävle.

Biologen och universitetslektorn Lars Hillström har under lång tid följt vildsvinens utbredning i Sverige.

Hindrande barriär

Han har bland annat kommit fram till att de utgör en viktig del av ekosystemet genom att fungera som en barriär som hindrar rovdjur som grävling och räv från att nå fram till fåglarnas häckningsområden. Därmed gynnas bland annat tofsvipa och storspov i åkerlandskapet liksom morkulla och tjäder i skogslandskapet.

Dessutom medför vildsvinens bökande att gynnsamma förhållanden skapas för svampar och sällsynta växter. Samtidigt sprider djuren frön till nya områden och bidrar till att vattenansamlingar, som blir livsmiljöer för insekter, bildas.

”Bökar och gödslar”

– De är lite som de gamla odalmännen och deras boskap, de bökar jorden och de gödslar, och gynnar på så sätt den biologiska mångfalden i naturen. De är också skojiga att titta på och ger stora möjligheter för den lokala ekonomin som mat och jaktturism, säger Lars Hillström.