Vargen fastnar med en tass i fotsnaran och kan sövas och märkas. Inga Ängsteg är chef på Viltskadecenter där man letar nya metoder för att fånga vargar.
Foto: Naturvårdsverket, Shutterstock och Marie Pott, fotomontage Vargen fastnar med en tass i fotsnaran och kan sövas och märkas. Inga Ängsteg är chef på Viltskadecenter där man letar nya metoder för att fånga vargar.

Vill fånga vargar med fotsnara

Viltskadecenter lämnar in ansökan hos Djuretiska nämnden

Tjänstemännen på Viltskadecenter kommer att ansöka hos Djuretiska nämnden om att få fånga vargar med fotsnara.
– Sövning och märkning från helikopter är kostsamt och väldigt svårt i skogslandskapet. Därför måste vi hitta metoder som fungerar från marken, säger Inga Ängsteg, chef på viltskadecenter.

De senaste vintrarnas märkning av vargar i Mellansverige har fungerat dåligt. Dels har det varit för lite snö, dels är sövning från helikopter svårt i skogsrika områden.
– Det är inte alls samma sak som att märka vargar på det öppna fjället. Man måste få ut djuren på öppna platster, som sjöar, och det är mycket svårt, säger Inga Ängsteg.

Få som kan jobbet 
I Sverige finns i dag bara några enstaka helikopterpiloter och bedövningsskyttar som bemästrar sövning av varg från luften. Det är en dyr metod som också kräver stora insatser av personal som först ringar vargarna på marken.
Därför vill Inga Ängsteg och kollegorna på Viltskadecenter nu prova att fånga vargar på marken. I valet av alternativ fångsmetod har man fastnat för fotosnara.

Larmade snaror
– Det handlar om att placera snarorna på platser som är kända viltväxlar och där man vet att vargarna rör sig. Snaran har larm, så att markpersonalen kan vara snabbt framme på platsen när ett djur fastnar, säger Inga Ängsteg.
Vargen fastnar med en tass och kan sövas.

Samarbete med spanjorer 
Viltskadecenter driver ett separat finansierat projekt tillsammans med forskare i Spanien, där snarfångst av varg är en vanlig metod.
– På Grimsö viltforskningsstation finns också medarbetare som snarat snöleopard och vet att metoden är effektiv, säger Inga Ängsteg.

Kartlägga stress 
Hon menar att sövning och märkning av varg i de sydligare länen kommer att bli ett viktigt skadeförebyggande instrument.
– Vi behöver bland annat kunna kartlägga hur stressen av varg kring djursbesättningar påverkar tamdjurens uppträdande och djurhållarnas villkor, säger Inga Ängsteg.

Måste få klartecken 
Viltskadecenter kommer att skicka in sin ansökan användning av fotsnaror de närmaste månaderna. Djuretiska nämnden måste ge klartecken innan verksamheten kan starta.