Jon George Dale, Fremskrittspartiet, vill gps-märka alla vargar i Norge för att dämpa konflikerna kring vargen.
Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet & Olav Heggø Jon George Dale, Fremskrittspartiet, vill gps-märka alla vargar i Norge för att dämpa konflikerna kring vargen.

Vill gps-märka alla norska vargar

Norges tidigare landsbygdsminister tillika Fremskrittspartiets rovdjurspolitiske talesperson, Jon Georg Dale, vill att alla norska vargar ska gps-märkas – för att lättare kunna avlivas ifall de gör skada.

Nu lägger Jon George Dale fram sitt förslag i den norska riksdagen, Stortinget. Han hoppas på majoritet då han tror att till exempel Centerpartiet kommer att backa upp förslaget, rapporterar tidningen Dagbladet.

Vargstammen väl kartlagd
Dale tror att det ska vara enkelt att praktiskt gps-märka de norska vargarna, eftersom både Miljødirektoratet och klimat- och miljödepartementet menar att ingen vargstam är så väl kartlagt som den norska.
Informationen från satellitövervakningen skulle visa när en varg ger sig in i de betesprioriterade områdena i Norge. Och när det ges tillåtelse att fälla en varg ska informationen släppas så att skyddsjakten blir effektiv.

Vill minska vargzonen
Fremskrittspartiet önskar också att vargzonen minskas med 20 procent så att betesnäringen och lokalbefolkningen får ett större handlingsutrymme. Dessutom vill man att rovviltnämnderna ska få ett större inflytande.
– Summan av detta handlar om konfliktdämpning mellan de som vill skydda vargstammen, tamdjursägarnas intressen och människorna i områden som får leva med konsekvenserna, säger Jon Georg Dale i Dagbladet.