Miljöminister Lena Ek vill ha 180 vargar i Sverige. Men det är först inom några år, när det kommer en ny varg per år med nya gener.
Miljöminister Lena Ek vill ha 180 vargar i Sverige. Men det är först inom några år, när det kommer en ny varg per år med nya gener.

Vill ha 180 friska vargar i Sverige

Sveriges framtida vargstam ska inte vara större än 180 individer. Det är målet för miljöminister Lena Ek och regeringen.

– Regeringen vill ha en mindre men genetiskt frisk vargstam, säger Lena Eks pressekreterare, Erik Bratthall.

Regeringen har tolkat Naturvårdsverket som att det finns två förslag om hur många vargar landet ska ha.

– Det ena förslaget är 180 vargar, 18 föryngringar, med införsel av en genetiskt ny varg per år i populationen. Det andra förslaget är 380 vargar, 38 föryngringar och en ny varg varannat år. Regeringens arbete kommer att inriktas mot alternativ ett, en mindre vargstam som har en god och livskraftig genetik, säger Erik Bratthall.

Sänkningen påbörjas när genetiken är okej
För att målet ska nås krävs alltså att det kommer in en ny och obesläktad varg varje år i populationen. Det ska antingen ske genom utsättning av valpar uppfödda i djurpark, flytt av så kallat genetiskt viktiga vargar från renskötselområdet eller naturlig invandring.

Men sänkningen av vargstammen till 180 individer kan inte påbörjas förrän den genetiska situationen bland vargarna är åtgärdad. Det kommer att ta ”några år”, konstaterar Erik Bratthall

Meddelar Potocnic
– Lena Ek konstaterar att nu har Sverige levererat allt som EU-kommissionen efterfrågat. Hon anser att det nu inte finns något formskäl till att kommissonen nu håller överträdelseärendet mot Sverige vid liv. Detta kommer att framföras till miljökommissionär Janez Potocnik så snart som möjligt, säger Erik Bratthall.