Fäll tjuren i oktober. Fenomenet med små älgkalvar kan motverkas med brunstuppehåll i älgjakten, resonerar de som vill ha senare älgjaktsstart även i norra Sverige.
Fäll tjuren i oktober. Fenomenet med små älgkalvar kan motverkas med brunstuppehåll i älgjakten, resonerar de som vill ha senare älgjaktsstart även i norra Sverige.

Vill ha oktoberjakt på älg i norr

Carl-Gustaf Thulin, föreståndare vid Centrum för vilt- och fiskforskning på SLU, vill att älgjakten ska starta i oktober även i norra Sverige. Det är bättre att låta älgarna vara i fred under brunsten och börja älgjakten först i mitten eller slutet av oktober, resonerar han.

– Det skulle ge en bättre hantering av viltköttet om man började jaga när det är kallare i luften. Älgen har också hunnit äta upp sig ännu mer senare på hösten. Jag tror nog att man hinner skjuta sina älgar ändå, kommenterar Carl-Gustaf Thulin till Norrländska Socialdemokraten, NSD.
För högt jakttryck riskerar att sänka älgstammens kvalité. Det påverkar det naturliga urvalet och minskar stammens storlek, resonerar han.

Brunsten känslig tid för älgarna
Brunsten är en känslig tid för djuren, poängterar Carl-Gustaf Thulin.
– Dels riskeras att störa dem och dels riskeras att i högre grad skjuta bort de individer som är mest attraktiva och som bär på de starkaste arvsanlagen som i sin tur gör avkommorna livskraftiga. Det är bättre att låta urvalsmekanismerna ha fritt spelrum, säger han till NSD.

Brunstuppehållet slopades
2014 togs beslut att brunstuppehållet skulle avskaffas i hela Norrbotten. Motivet var att få effektivare jakt.
Roland Zaitskoff, jakthandläggare vid länsstyrelsen, vill inte ha senare älgjaktsstart i länet.
– För det första är det upp till regeringen. För det andra är jag tveksam till att jakten skulle bli effektiv om den bara genomfördes efter brunsten, säger han till NSD.
– Jägarsidan vill få tillbaka uppehållet medan skogssidan vill ha slopat uppehåll, summerar han.

Jägare som vill ha senare älgjakt
Men jägaren Eddy Engström vill ha senare älgjakt och hänvisar till forskningsprojektet ”Höglandsälgen” i Småland, där SLU fanns med. Att ha brunstuppehåll i jakten är bra för älgstammen, anser han.
– Det visade att om en ko som är mottaglig i ett dygn störs av jägarna just då, är risken stor att hon inte blir betäckt. Då tar det tre veckor innan hon brunstar om, med senfödda och små kalvar som följd vilket påverkar deras möjlighet att klara vintern, kommenterar Eddy Engström i NSD.