Zoologiska institutionen vill kameraövervaka fjällrävslyor i Härjedalen för att se hur fjällrävarna överlever.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com Zoologiska institutionen vill kameraövervaka fjällrävslyor i Härjedalen för att se hur fjällrävarna överlever.

Vill kameraövervaka fjällrävar

Forskare vill sätta upp viltövervakningskameror vid fjällrävslyor i Härjedalen för att se hur de överlever, skriver Länstidningen i Östersund.

Det är forskare vid Zoologiska institutionen i Stockholm som vill sätta upp nio kameror vid lika många lyor där fjällrävar håller till, i Helagsfjällen i Härjedalen. Med kamerornas hjälp vill de se hur överlevnaden är i varje lya och hur många som bor däri.
En ansökan om tillstånd till kameraövervakning har lämnats in till länsstyrelsen i Jämtlands län.
Under de senaste fem åren ha Mats Ericson i Vallbo följt fjällrävarna genom fjällrävsprojektet. Stödutfodring har varit en central del av projektet och i dag ökar stammen.
– Vi har också börjat hitta fjällrävskullar i områden där man inte haft fjällräv på väldigt många år. Dessa är utflyttare från våra kärnområden, säger Mats Ericson till Länstidningen i Östersund.

Ansöker om nytt projekt
Just nu håller Mats Ericson på med en ansökan om nytt statligt fjällrävsprojekt för 25 miljoner kronor. I februari kommer besked om detta godkänns. Projektet sker i samarbete med Miljødirektoratet i Norge och även länsstyrelsen i Västerbotten är med om det godkäns av EU-programmet Interreg.
– Om allt går som tänkt kan det nya projektet pågå i fyra år. Länsstyrelsen har fortsatt stödutfodringen under tiden mellan projekten trots att inga pengar finns kvar från det tidigare, säger Mats Ericson till Länstidningen i Östersund.