Vill låta funktionshindrade jaga

Tre moderata riksdagsmän vill underlätta för funktionshindrade att jaga från terränggående fordon. De vill att dispensen som delas ut ska gälla hela Sverige och under fem år.

Det är moderaterna Finn Bengtsson, Pia Hallström och Ulf Berg lägger fram sitt förslag i en motion till riksdagen.
Den som på grund av funktionshinder behöver använda exempelvis fyrhjuling vid jakt måste söka dispens från terrängsköringslagen, jaktförordningen och jaktlagen. Detta gäller dock inte rullstolsburna som automatiskt får dispens.

Olika i olika län 
Motionärerna pekar på att länsstyrelserna i olika län tillämpar bestämmelserna olika. I vissa län ges bara dispens på den mark som den funktionshindrade har jakträtt på. Andra län skriver ut dispenser som gäller hela länet.
”Att dispensen gäller ett visst markområde en kort tid, 5 år, innebär för den funktionshindrade att man enbart kan jaga på det område man sökt för. Får man dispens på sin jaktmark och blir inbjuden till jaktgrannen på jakt måste man därmed söka ny dispens. I praktiken innebär det att jägaren fråntas möjligheten att jaga med sina jaktkamrater utan att genomgå en omfattande och i grunden onödig ansökningsprocess hos länsstyrelsen”, skriver de tre moderaterna i sin motion.
Deras förslag är att dispenser ska ges minst fem år och omfatta hela landets yta.