Taxar är en av raserna som finns representerade i Upplands nya jakthundgrupp. Sex jakthundklubbar har gått samman för att värna jakt med löshund i det allt mer rovdjurstäta länet.
Foto: Jan Domarhed Taxar är en av raserna som finns representerade i Upplands nya jakthundgrupp. Sex jakthundklubbar har gått samman för att värna jakt med löshund i det allt mer rovdjurstäta länet.

Vill rädda jakten med lös hund

Jakthundklubbarna i Uppland har gått samman och bildat en jakthundgrupp, Upplands jakthundgrupp.
Målsättning för gruppens arbete är att försöka skapa opinion för en viltförvaltning, och speciellt en rovdjurspolitik, som tar hänsyn till jakten med lös hund i Uppland.

Gruppen anser att stora rovdjur måste hållas på sådan nivå att älg och rådjur finns i jaktbara stammar. Naturligtvis måste också jakten med drivande och ställande hundar kunna bedrivas utan större risker för rovdjursangrepp.

– Vi har cirka 2 300 medlemmar bakom oss. Vid samtliga lokalklubbars årsmöten har man varit mycket positiv till ett organiserat samarbete, säger gruppens sekreterare Jan Domarhed.

Vill sitta med i rovdjursgruppen

– En av de aktuella frågorna för jakthundgruppen är en begäran om att få vara representerad i den regionala rovdjursgruppen, tillägger han.

Hur hundförsäkringarna samt andra ersättningar i samband med rovdjursrivningar fungerar och samverkar utreds nu av gruppen.

En fråga är också hur rovdjursersättningarna påverkar försäkringspremierna.

Arbetet med att initiera och få igång ”larmlistor” för varg och lo i alla jaktvårdskretsar i länet ges hög prioritet.

– Här används en modell av larmlista utarbetad för Bälinge jaktvårdskrets, berättar Jan Domarhed.

Sex jakthundklubbar ingår

– Frågan om att medföra vapen vid jaktprov har diskuterats och eventuellt kommer rekommendationer om tillvägagångssättet att ges till klubbarna, säger Jan Domarhed.

Upplands jakthundgrupp består av företrädare från lokalklubbarna för basset-, beagle-, drever-, stövar-, tax- och älghundklubben.