En ny viltbro över E18 i Värmland kan få vildsvinen att sprida sig i länet.
Foto: colin robert varndell / Shutterstock.com En ny viltbro över E18 i Värmland kan få vildsvinen att sprida sig i länet.

Viltbro ger fler vildsvin i Värmland

I Värmland byggs just nu en viltbro över E18 som ska få vildsvin att kunna ta sig till den södra sidan, skriver SVT Nyheter Värmland.

Den nya viltbron vid Sörmon i Värmland beräknas bli klar i slutet av sommaren. Den ska underlätta för vilt att ta sig från över E18 och Svenska Jägareförbundet tror att just vildsvin kommer att dra nytta av den.
– Vi har ju väldigt fina områden exempelvis söder om Mariebergsskogen med stora kärr- och vassområden ner mot Vänern, där älskar vildsvinen att vara, säger Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig Svenska jägareförbundet, till SVT Nyheter Värmland.

Vargar kan lättare vandra söderut
Gunnar Glöersen tror också att vargar kommer använda sig av viltbron.
– Viltstängslen som är hela vägen från Karlstad till Stockholm och även västerut innebär att de har svårare att sprida sig. Så sett ur ett värmländskt perspektiv tror jag att det kan vara positivt att vargarna sprider sig härifrån så vi slipper få så stora koncentrationer här i länet, säger han till SVT Nyheter.
Det är inte klart hur man ska kunna se vilka djurslag som använder bron, men Mats Lindqvist, miljöspecialist och ekolog på Trafikverket menar att det finns olika lösningar.
– Vi kan antingen spåra i spårsand och det finns också möjligheter efter tillstånd att sätta upp kameror som kan detektera djur som går över. I alla fall djur över en viss storlek. Någon form av kontroll av situationen kommer det att bli, säger han till SVT Nyheter Värmland.