Foto:Suzanne Fredriksson Det är klokt att vara extra vaksam på vägarna veckorna efter bytet till vintertid. (Arkivbilder)

Viltet kan inte klockan

Att ändra från sommartid till vintertid innebär inte bara en omställning för oss människor. Även de vilda djuren påverkas.

Vilda djur har sina vanor och korsar ofta vägar vid samma tidpunkt. Gärna när det är lugnt och lite trafik. Observationer som personal vid Nationella Viltolycksrådet, NVR, har gjort visar att olycksfrekvensen är högre direkt efter tidsomställningen, både när det gäller ändring från sommar – till vintertid och tvärtom.

– När vi ändrar tiden går djuren över vägen vid en tidpunkt som de egentligen tror att det ska vara lugnt, säger Mats Berg, inspektör hos NVR till P4 Halland.

Hans erfarenheten visar att det tar ungefär två veckor innan viltet vant sig vid tidsomställningen.