Vilth – nytt digitalt system för jaktlaget

Genom den nya digitala tjänsten Vilth kan du enkelt hålla reda på storviltkvoten var du än är och när du vill. All relevant information som rapporteras in blir tillgänglig för alla i skötselområdet eller jaktlaget i realtid.

Den digitala tjänsten Vilth är en tidsbesparande lösning för all administration kring jakten. Systemet har kontakt med jägarna via SMS, app och dator. Fokus ligger på att lösa alla typer av inrapportering, sammanställning och utrapportering för jaktlag och skötselområden. Det här är ett system för jägare och bygger på viltförvaltning och statistik.

”Snabbt och enkelt”
– Iden föddes för några år sedan när mina föräldrar hyrde ett hus av en stor markägare. Markerna ingick i ett stort skötselområde och hade en del problem med administrationen kring jakten. Så jag skapade det här systemet, berättar grundaren och entreprenören Henrik Hoffman.
– Tänk att du och jag är med i samma jaktlag och jag skjuter den sista älgen. Då finns inget snabbt och enkelt system där man löser helheten, inte bara att rapportera att ett djur är skjutet.

Systemet kan hantera all administration
Bastjänsten fungerar så att jaktlagets administratör lägger in tilldelningen av samtliga vilt. Under jakten kan man enkelt se vilket vilt som är lovligt och vid en nedfällning rapporterar man in det genom telefonen. Har man ingen internetuppkoppling SMS:ar systemet det istället och samtliga inblandade kan se det direkt. Dessutom kan man se vilka personer som har betalat fällavgifter, avskjutningsstatistik och viktiga meddelanden.

Tjänst under uppbyggnad
– Den här tjänsten gör det även enkelt att upptäcka om det finns ett behov av till exempel en skyddsjakt eller en extrainventering, kommenterar Henrik Hoffman.
I den mer avancerade tjänsten, som är under uppbyggnad, ska man kunna lägga in kartor och statistik.