Skogsstyrelsen vill tillsammans med Linnéuniversitetet starta ett projekt för att se om man kan använda drönare i viltinventering.
Foto: Maria Dryfhout / Shutterstock.com Skogsstyrelsen vill tillsammans med Linnéuniversitetet starta ett projekt för att se om man kan använda drönare i viltinventering.

Viltinventering med drönare?

Skogsstyrelsen vill starta ett projekt i samarbete med Linnéunivsersitetet för att se om man kan använda drönare när man inventerar vilt, skriver ATL.

För att finansiera det planerade projektet har Skogsstyrelsen sökt pengar från Sydost Leader, där 20 000 är tänkta till att köpa in en drönare och 40 000 kronor till en infraröd kamera. Blir svaret positivt ska projektet drivas till slutet av 2018.
Hasse Bengtsson, jägmästare på Skogsstyrelsen, berättar att det finns två tekniker för hur viltinventeringen skulle kunna genomföras. Det ena är med kameror för infrarött ljus eller genom fotoanalys göra spillningsinventering.

Måste ta hänsyn till etik och juridik
– Vi vet att man kan flyga med drönare och att man kan hitta djuren med infraröd kamera. Men det är också frågor inom etik och juridik som behöver ses över, säger Hasse Bengtsson till ATL.
I dag säger reglerna att en drönare alltid måste vara inom synhåll för operatören, och det finns även regler kring användandet av motorredskap vid jakt.
– Jag tror det kommer att utvecklas mängder av användningsområden för drönare i skogen de närmaste åren, vi har bara sett början. Däremot är det inte Skogsstyrelsens uppdrag att hitta nya idéer eller utforma metoder för viltinventering, viltförvaltningen ligger på länsstyrelsens och Jägareförbundets bord, säger Hasse Bengtsson till ATL.