– Det är förstås tråkigt och djupt beklagligt att vi nu står anklagade för brott mot djurskyddslagen, säger Viltskadecenters Inga Ängsteg.
Foto: Marie Tallberg – Det är förstås tråkigt och djupt beklagligt att vi nu står anklagade för brott mot djurskyddslagen, säger Viltskadecenters Inga Ängsteg.

Viltskadecenter anmäls för lojakt

Viltskadecenter på Grimsö har anmälts för brott mot djurskyddslagen i samband med forskningsjakt på lodjur i Njaarke sameby. Rovdjursföreningen slog till direkt och fick stöd från Jordbruksverket när Viltskadecenter hade missat att söka tillstånd från etiska nämnden. Jordbruksverket har lämnat ärendet till miljöåklagare.

I Njaarke sameby är lodjuren många och ställer till med stora skador för rennäringen. För att undersöka vilken effekt en något minskad lodjurspopulation skulle ha ansökte länsstyrelsen om skyddsjakt, vilket beviljades av Naturvårdsverket.

Däremot begränsade Naturvårdsverket tilldelningen av antalet lodjur som fick skjutas i Jämtlands län. Därför blev det omöjligt att fälla tillräckligt med lodjur inom Njaarke.

Fick tillstånd för forskningsjakt

För att komma vidare ansökte Viltskadecenter om att istället utöva forskningsjakt på lodjuren i samebyn och fick tillstånd till detta från Naturvårdsverket.

Eftersom jakten bedrevs under ordinarie jakttid för lodjur gjordes bedömningen att tillstånd inte krävdes från etiska nämnden, som även ger tillstånd för bland annat märkning av djur i forskningssammanhang.

– Vi söker årligen tillstånd från etiska nämnden för olika ändamål. Men att det även behövdes när det gällde avlivning under ordinarie jakttid hade vi tyvärr missat vilket vi djupt beklagar, säger Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter.

Rovdjursföreningen anmälde

Svenska Rovdjursföreningen har varit motståndare mot jakten i Njaarke och har anmält Viltskadecenter till Jordbruksverket. Verket höll med Rovdjursföreningen och har lämnat ärendet vidare till miljöåklagare som får utreda saken. Anklagelsen är brott mot djurskyddslagen.

– Trots att vi har förklarat både muntligt och skriftligt varför vi handlat som vi gjort, och försökt få Jordbruksverket att förstå att vi inte handlat i uppsåt, tar de saken vidare, kommenterar Inga Ängsteg.

– Det är förstås tråkigt och djupt beklagligt att vi nu står anklagade för brott mot djurskyddslagen, tillägger Viltskadecenters verksamhetschef.

– Vi avblåste jakten omedelbart och en ansökan om tillstånd skickas till etiska nämnden fredagen den 14 mars, förklarar Inga Ängsteg.

Tillståndet gällde sex djur och hittills har fem lodjur skjutits.