Viltskadecenter avstyrker vargjakt i Skrälldalen

Även Viltskadecenter i Grimsö avslår skyddsjakt på varg i Skrälldalens vargrevir i sitt remissvar till Naturvårdsverket. Därmed gör centret samma bedömning som länsstyrelsen i Gävleborg.

Viltskadecenter anser dock att efter ytterligare vargangrepp på hund bör skyddsjakt ges omgående. Med tanke på revirgränserna är relativt dåligt kända, och att ytterligare angrepp av varg kan inträffa under jaktsäsongen, ska länsstyrelsen prioritera kartläggningen av Skrälldalsrevirets utbredning. Dessutom föreslås att en så kallad varggrupp bildas i berörda jaktvårdskretsar. Telefonkedjor kan då ge jägare bättre upplysningar om var vargarna befinner sig.

Samtidigt står det klart att regionen står inför en ökande vargstam.

Berörs av sju vargrevir

För närvarande finns sju vargrevir helt eller delvis inom Gävleborgs län. I fem av reviren har föryngringar skett i år.

Fyra av dessa revir delas med Dalarnas län.

I Dalarna finns sex revir med föryngringar i. Av dessa delas två av reviren med Värmlands och Örebro län.

Det finns fem gamla vargrevirer eller nybildade revirhävdade par som helt eller delvis ligger i Dalarna.

Totalt sett har Dalarna och Gävleborgs län nio vargföryngringar helt inom de båda länen i år. Enligt uppgifter från länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna kan det finnas något ytterligare föryngring i de båda länen.

Tillgången av spårsnö kan ge bättre svar på hur många vargrevir som det skett föryngring i och hur många revirmarkerande par som tillkommit.